Efter steriliseringar, nej till att gifta sig och operationer – nu får döva upprättelse av Finland

På den här bilden från 2017 samlades teckenspråksanvändare på domkyrkans trappor i Helsingfors. De tecknade tillsammans första strofen i Vårt land. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Finska staten sätter i gång en försoningsprocess som ska undersöka alla de övergrepp som begåtts mot döva. På dövförbundet firar man nyheten.

– Det här är helt otroligt. Ända sedan jag fick höra nyheten har jag varit entusiastisk. Även om jag hyste förtröstan för att det här kommer att tas upp i den nya regeringen vågade jag ändå inte hoppas på att det läggs till i regeringsprogrammet, säger Maija Koivisto.

HBL intervjuade henne förra hösten och hon efterlyste då en ursäkt av finska staten för de oförrätter som begåtts. Bland annat har döva tvångssteriliserats, tvingats till abort och hindrats från att gifta sig. I tillägg fick man vissa tider inte använda teckenspråk i skolundervisningen.

Maija Koivisto säger att Finland inte är en människorättsstat om den lämnar en del av sin mörka historia bakom sig utan att behandla den. Bild: Karl Vilhjalmsson/HBL-arkiv

– Det har inte bara förstört många dövas rätt till en högklassig utbildning och till fortsatta studier, utan också fått dem att skämmas för att använda teckenspråket, säger hon.

Koivisto är doktorand vid Helsingfors universitet och forskar i tvångssteriliseringarna av döva. Hon har också hört av flera döva hur de tidigare blev utsatta för öronoperationer.

– De visste inte varför. Det kan ha varit för att korrigera eller experimentera. Det utreds nu.

På Finlands Dövas Förbund firade man under måndagen att det färska regeringsprogrammet inte bara lovar en försoningsprocess, utan man har även beaktat många andra saker som förbundet upplever som viktiga.

Hit hör bland annat bättre tolkningstjänster, att trygga barns teckenspråksinlärning och att teckenspråksanvändare får delta då social- och hälsovårdsservicen utvecklas.

En ny delegation kommer också att titta på hur teckenspråkslagen efterföljs. Ett stimulansprogram för det finlandssvenska teckenspråket får fortsatt stöd.

– Det här är mycket viktigt för att bevara det finlandssvenska teckenspråket, eftersom det klassas som mycket hotat, säger Markku Jokinen som är Finlands Dövas Förbunds verksamhetsledare.

"Verkligen stort"

Enligt verksamhetsledaren kan dövgemenskapen nu kanske äntligen gå vidare efter att traumat ska bearbetas. Bild: Finlands Dövas Förbund

Jokinen berättar att hans föräldrar och släktingar använder teckenspråk. Han har många gånger hört andra berätta om de oförrätter som begåtts mot döva.

– Det är verkligen stort att samhället vill utreda de här oförrätterna och att det ens är möjligt i dag. Under den senaste tiden har situationen för mänskliga rättigheter både i Finland och i resten av världen varit krävande.

Enligt Koivisto kommer försoningsprocessen troligtvis att bli lång och tung för många, men den leder till att de som drabbats får upprättelse.

– Vi skulle inte kunna kalla Finland för en människorättsstat om vi lämnar en del av vår mörka historia bakom oss utan att behandla den, säger hon.

– Det är mycket betydelsefullt för hela dövgemenskapen. Jag hoppas att traumat kan upplösas, så att vi kan reda upp i den kollektiva mentala barlasten och sedan släppa den fri. Då kan hela samfundet få ny kraft och rikta in sig på nutiden och framtiden, säger Jokinen.

Läs också:

Timo Harakka: Fortfarande ett öppet sår i döv- och teckenspråkssamfundet

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning