Efter grundlagsutskottet - vad händer sen?

Sommaren blir ännu svettig i utskotten.

Social- och hälsovårdsutskottet tar nu över alla utlåtanden – det är det utskott som ska samla ihop allt och göra ett betänkande.

Där ska också alla de ändringar ske, de som grundlagsutskottet förutsätter.

Det betyder nya höranden, både med experter och med regeringen om hur man går vidare. Utskottet har dessutom fått in utlåtanden från andra utskott.

Utskottets ordförande Krista Kiuru (SDP) inleder diskussionen om det här på måndag då utskottet har sitt nästa möte.

- Jag kan inte ta ställning till tidtabellen framöver. Förstås kräver det som grundlagsutskottet säger ett noggrant arbete, och tid. Det har föreslagits omfattande förändringar, men också vissa mindre tekniska justeringar. Omfattningen på vårt arbete börjar vi skönja under de närmaste dagarna, säger Krista Kiuru till HBL.

Hur långt in på sommaren de sitter får vi se.

Partierna funderar senare

Samlingspartiet samlade inte ihop sin riksdagsgrupp på fredagen, utan diskuterar veterligen först nästa vecka vad utlåtandet innebär. Samlingspartiet är särskilt under lupp, eftersom ett par ledamöter redan aviserat de röstar mot reformen, och är skeptiska till att partiets målsättningar fylls.

– Det är ännu för tidigt för politiska slutsatser. Grundlagsutskottets utlåtande har kommit först nu, säger Wille Rydman (Saml).

Petteri Orpo tolkar att valfrihetens kärna fortfarande består och kan förverkligas.

Landskapsvalet flyttas – till vintern eller nästa år?

Att landskapsvalet inte längre kan hållas den 28 oktober har redan blivit klart. Riksdagsbehandlingen drar ut på tiden och det krävs omkring ett halvår mellan att lagarna träder i kraft och att valet hålls, enligt justitiekanslern.

När landskapsvalet kan hållas – för det blir inte i oktober – säger bland annat statsminister att är en sekundär fråga innan allt är klart.

Matti Torvinen (Blå framtid) anser å sin sida att nu när processen går vidare så kan landskapsvalet hållas "i början av nästa år". Andra vill inte nämna någon titabell.

– Nu är det alltför tidigt att spekulera i när landskapsvalet hålls – först ska vi få det här färdigt. Såpass mycket text finns här, säger Anna-Maja Henriksson (SFP).

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00