Efter en utdragen renovering är Aranda klar att kasta loss

Nyrenoverade Aranda har som mål att utforska Östersjöns hemligheter. Bild: Finlands miljöcentral/Panu Hänninen

Sommarens algblomningar är en påminnelse om att det behövs mera forskning kring situationen i Östersjön. I samband med renoveringen blev Aranda sju meter längre.

Efter drygt ett år är renoveringen av forskningsfartyget Aranda klart. Aranda dockades i juli 2017 och har genomgått en omfattande modernisering. Bland annat har fartyget förlängts med en helt ny sektion i mitten. I dag är Aranda sju meter längre än förut.

– Moderniseringen säkerställer att Aranda förblir funktionsduglig fram till 2030-talet och fartygets användningsmöjligheter i forskningsarbetet utvidgas. Tack vare reparationerna förbättras även fartygets säkerhet samtidigt som dess miljöpåverkan minskar, säger Lea Kauppi, generaldirektör för Finlands miljöcentral, i ett pressmeddelande.

Aranda har också fått större ytor för forsknings- och laboratorieverksamheten. Vidare har fartygets kraftöverföring byggts om så att den kan köra korta sträckor helt på el. För övrigt drivs fartyget med biodiesel.

– Det är bra att Aranda nu får återgå till arbetet. Under den gångna sommaren har vi fått en beklaglig påminnelse om att det ännu finns mycket att förbättra i fråga om Östersjöns status, säger Kauppi.

Efter överlämningen styr Aranda först mot Helsingfors, där hon utrustas för den första forskningsresan. Ursprungligen skulle renoveringen bli klar redan i våras och därför är trycket stort att komma igång med forskningen.

– Vi ser fram emot den första resan som riktar sig mot Finska viken och därefter mot Egentliga Östersjöns centralbassäng och havsområdena kring Finlands västkust, säger Arandas utvecklingschef Juha Flinkman i ett pressmeddelande.

Forskningsresan i Östersjön ingår i Östersjöns skyddskommission HELCOM:s övervakningsprogram. Då kommer man bland annat att observera havsvattnets egenskaper, näringsämnen, växt- och djurplankton, algtoxiner och mikroskopiskt skräp. Därtill ska man utföra underhåll av vågbojar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03