Efter en utdragen renovering är Aranda klar att kasta loss

Nyrenoverade Aranda har som mål att utforska Östersjöns hemligheter.Bild: Finlands miljöcentral/Panu Hänninen

Sommarens algblomningar är en påminnelse om att det behövs mera forskning kring situationen i Östersjön. I samband med renoveringen blev Aranda sju meter längre.

Efter drygt ett år är renoveringen av forskningsfartyget Aranda klart. Aranda dockades i juli 2017 och har genomgått en omfattande modernisering. Bland annat har fartyget förlängts med en helt ny sektion i mitten. I dag är Aranda sju meter längre än förut.

– Moderniseringen säkerställer att Aranda förblir funktionsduglig fram till 2030-talet och fartygets användningsmöjligheter i forskningsarbetet utvidgas. Tack vare reparationerna förbättras även fartygets säkerhet samtidigt som dess miljöpåverkan minskar, säger Lea Kauppi, generaldirektör för Finlands miljöcentral, i ett pressmeddelande.

Aranda har också fått större ytor för forsknings- och laboratorieverksamheten. Vidare har fartygets kraftöverföring byggts om så att den kan köra korta sträckor helt på el. För övrigt drivs fartyget med biodiesel.

– Det är bra att Aranda nu får återgå till arbetet. Under den gångna sommaren har vi fått en beklaglig påminnelse om att det ännu finns mycket att förbättra i fråga om Östersjöns status, säger Kauppi.

Efter överlämningen styr Aranda först mot Helsingfors, där hon utrustas för den första forskningsresan. Ursprungligen skulle renoveringen bli klar redan i våras och därför är trycket stort att komma igång med forskningen.

– Vi ser fram emot den första resan som riktar sig mot Finska viken och därefter mot Egentliga Östersjöns centralbassäng och havsområdena kring Finlands västkust, säger Arandas utvecklingschef Juha Flinkman i ett pressmeddelande.

Forskningsresan i Östersjön ingår i Östersjöns skyddskommission HELCOM:s övervakningsprogram. Då kommer man bland annat att observera havsvattnets egenskaper, näringsämnen, växt- och djurplankton, algtoxiner och mikroskopiskt skräp. Därtill ska man utföra underhåll av vågbojar.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00