Efter dödlig Nordsjöbrand – bör husbolag ha ansvar för brandvarnare i bostäderna?

Den dödliga branden i Nordsjö fick sin början i bastu där kläder låg på tork. Enligt utredarna behövs bättre praxis för att förbättra säkerheten. Bild: Onnettomuustutkintakeskus

Olycksutredningscentralen föreslår ny praxis för säkrare bastuugnar. Husbolagen kunde också få ansvar att se till att det finns brandvarnare i alla bostäder, anser centralen.

Lägenhetsbranden i Nordsjö i Helsingfors i december fick sin början i en bastu och ledde till att en kvinna och hennes tre barn dog. Olycksutredningscentralen har utrett branden och uppgav på måndagen att bristfälliga baskunskaper om brandsäkerheten och att en brandvarnare saknades i hemmet spelade en roll i den dödliga branden.

Olycksutredningscentralen rekommenderar också att de största bastuugnstillverkarna i Finland ska förbättra "gränssnittet" för ugnarna.

Branden började i en elektrisk bastuugn som slagits på. Inne i bastun fanns barnkläder på tork. Olycksutredningscentralen bedömer att branden bröt ut ungefär en timme efter att ugnen slagits på.

– Bastuugnarnas användargränssnitt har blivit efter i utvecklingen. Många är vana vid dem från barndomen och klarar bra av dem. Men för alla är det inte så, och då kan det hända olyckor. Omkopplarna är ofta otydliga, märkningarna dåliga, och det finns till exempels inga lampor som visar att timern eller ugnen är påslagen, säger direktör Veli-Pekka Nurmi vid Olycksutredningscentralen i ett pressmeddelande.

– Det är oroande att inga ugnstillverkare över huvud taget svarat på vår begäran om utlåtande.

Ingen brandvarnare

Centralen påminner också om vikten av fungerande brandvarnare. I lägenheten i Nordsjö fanns ingen, trots att en sådan hade installerats tio år tidigare. Centralen rekommenderar att Inrikesministeriet tillsammans med aktörer inom fastighetsbranschen ska utreda och införa god praxis för hur fastighetsägare och huvudmän kan engageras att se till att det finns brandvarnare och att brandvarnarna underhålls.

– Tillsynsansvaret för brandvarnare bör vid behov även läggas på husbolagen, skriver centralen.

Olycksutredningscentralen rekommenderar också att olika ministerier ska kartlägga de problem som hänför sig till invandrares säkerhet i vardagen och boendet och förnyar mottagnings-, integrations- och utbildningssystemet så att invandrarnas grundläggande kunskaper om säkerhet garanteras. 

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning