Efter båtolyckan på Erstan – dessa regler gäller till sjöss

Sjötrafikreglerna för segelbåtar skiljer sig en aning från reglerna för motorbåtar. Bild: Sofie Fogde/SPT

Om man känner till sjötrafikreglerna och vet sina gränser som båtförare minimerar man risken för att råka ut för en olycka. Tyvärr respekteras reglerna inte av alla.

Båtolyckan på Erstan i Åbolands skärgård i lördags krävde två människoliv då en motorbåt krockade med en segelbåt. Lars Ingvall, vice ordförande för seglings- och båtsportförbundets sjösäkerhetskommitté berättar om vilka regler som gäller till sjöss.

– Enligt reglerna har den som kommer från babord, alltså vänster, väjningsplikt när två båtars färdriktning korsar varandra.

Högerregeln gäller också då två båtar möter varandra på en farled. Det är dock tillåtet att köra på vänster sida om varandra om det tydligt är ett bättre alternativ. Vid en omkörning är det båten som kommer bakifrån som har väjningsplikt.

Lars Ingvall, vice ordförande för Seglings- och båtsportförbundets sjösäkerhetskommitté, säger att stora motorbåtar orsakar flest farliga situationer till sjöss. Bild: Privat

Reglerna för motorbåtar och segelbåtar skiljer sig en del från varandra, främst på grund av att segelbåtar kräver mer tid och utrymme för att svänga.

En motorbåt ska i regel väja för en segelbåt då segelbåten går för segel och båtarnas färdriktningar korsar varandra. Då en segelbåt går för motor klassas den dock som en motorbåt, även om seglet är uppe, och lyder således under bestämmelserna för motorbåtar.

Segelbåtar vars segel är hissade, men samtidigt går för motor, kan kännas igen på att de har en kon upphissad mellan masten och förstaget. Det är dock sällsynt att segelbåtar använder konen för att visa att de går för motor.

– När det gäller olyckan i Erstan hade segelbåten ner seglet och körde med motorn på. Den klassades alltså som en motorbåt när båtarna krockade, säger Ingvall.

Då två segelbåtar korsar varandras färdriktning gäller "styrbord/babord-regeln". Om båda båtarna har vind från samma sida ska den som är i lovart, det vill säga närmare vinden, väja. Om vindriktningarna är olika för båtarna är det båten med vind från babord som bör väja.

Hastighetsbegränsningar till sjöss har blivit allt vanligare, men enligt Ingvall respekteras de ändå inte av alla.

– Det finns de som sportar med att i hög hastighet köra slalom mellan båtar även där det är trångt.

Stora motorbåtar vållar problem

Antalet stora motorbåtar har ökat och vissa förare kör på tok för fort med dem, även i hamnområden. Ingvall sitter med i Esbo Segelförenings styrelse och berättar att stora motorbåtar till och med fått bryggors gångbroar att lossna och verktygslådor att falla i vattnet i Amiralshamnen i Esbo.

– Mig veterligen finns det ett halvt dussin verktygslådor som ligger på fem meters djup vid hamnen, säger han.

Ingvall tror att det körs med mindre iakttagande av andra båtförare nu än tidigare. Vissa ägare till stora motorbåtar är egoistiska och mindre båtar får lida av deras vårdslöshet.

– Man måste ta hänsyn till andra som rör sig på sjön, i synnerhet om man har en stor båt, säger han

Enligt Ingvall har de som färdas med segelbåt generellt bra koll på sjötrafikreglerna. Oftast är det de som kör motorbåt som har svårigheter med dem. Han menar ändå att de flesta som rör sig till sjöss känner till vilka regler som ska följas.

– Att skaffa en båt är ändå en relativt stor investering. Det är klart att de finns de som inte har något hum om vad de gör, men jag skulle säga att majoriteten är bekanta med reglerna.

Få krav på föraren

I Finland måste man vara femton år för att få köra en registrerad båt, det vill säga en båt som är längre än fem och en halv meter eller har en motor med mer än tjugo hästkrafter. Utöver det finns det inga krav på båtföraren. Ingvall tycker att detta medför vissa problem.

– Det faktum att det inte finns något "båtkörkort" innebär att en som inte har en aning om båthantering eller sjöregler kan åka ut till sjöss och ställa till med problem. Jag tycker det skulle vara bra med någon form av krav.

Det finns en hel del kurser och utbildningar man kan gå för att lära sig hur man agerar till sjöss.

– Problemet är att de som faktiskt skulle behöva gå kurserna sällan går dem, utan det är de som är intresserade och redan har kunnande som gör det, säger Ingvall.

Vad har du för tips till dem som är mindre erfarna att röra sig till sjöss?

– Respektera naturkrafterna och havet. Det är också viktigt att man vet vad man kan. Om man låter bli att ge sig ut till sjöss under förhållanden som man vet att man inte behärskar, minimerar man risken för olyckor. Och använd alltid flytväst!

Bild: Maija Hurme

Artikeln uppdaterad 6.8 klockan 14.30: Sakfel gällande när en segelbåt bör följa samma regler som motorbåtar och vilka regler som gäller då segelbåtar möts har ändrats.

Vid en omkörning ska båten som kör om väja för båten som blir omkörd.

När två motorbåtar möts ska båda hålla till höger.

Om två motorbåtars färdriktningar korsar varandra är det båten som kommer från vänster som har väjningsplikt.

Om en motorbåt och en segelbåt möts är det motorbåten som har väjningsplikt, förutsatt att segelbåten inte kör med motorn på. Om motorn är på lyder segelbåten under samma bestämmelser som en motorbåt.

Segelbåtar ska väja för varandra enligt vind.

När två båtar möts ska du som förare alltid vara redo att reagera. Det kan hända att den andra föraren inte har sett din båt.

Genom att inte köra för fort undviker man farliga situationer.

Kom ihåg att segelbåtar behöver mer utrymme än motorbåtar för att svänga.

Källa: Traficom

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning