Effektbristen åtgärdas

Det ligger ingenting märkligt i att Finland vid behov har tillgång till kapacitet i grannländerna för att täcka toppeffekten.

Jarl Ahlbeck har rätt i att Finland haft underskott av eleffekt under ett antal år och därför litat till kraftverkskapacitet i grannländerna (HBL Debatt 26.10). Han är dock onödigt pessimistisk när det gäller hur vi skall hantera toppeffektbehovet i framtiden.

Det verkar som om Ahlbeck skulle tro att frågan om toppeffektbehov lämnats vind för våg. I själva verket har vi två organisationer som hela tiden följer med behovet av toppeffekt och planerar för hur vi i framtiden skall klara av att täcka detta behov. Energimyndigheten ansvarar för att det finns tillräckligt mycket kapacitet till förfogande för att klara av inte bara normala kapacitetsbehov utan också specialsituationer såsom att Olkiluoto 3 med sina 1 600 MW oväntat skulle falla bort (dylika situationer har varit extremt sällsynta i existerande kärnkraftverk). Stamnätsbolaget Fingrid ansvarar för att produktion och konsumtion varje ögonblick är i balans i nätet och för att stamnätet byggs ut så att överföringskapaciteten räcker till för att täcka effektbehovet.

Energimyndigheten sluter avtal med producenterna om reservkraft som skall finnas tillgänglig vid behov. Man har till exempel nyligen gjort ett reservkraftsavtal med Fortum gällande det stora kolkraftverket Meripori, som tagits ur bruk. Kraftverket skall till exempel kunna tas i bruk kortvarigt under kalla vinterdagar. Man sluter också avtal med konsumenter, som mot en ersättning godkänner att man kopplar bort en del av belastningen för en kortare tid. På detta sätt kan man reglera effektbehovet. Det här gäller både stora och små konsumenter. En liten konsument kan till exempel godkänna att varmvattenberedaren eller bergvärmepumpen för en kortare period stängs av. Med hjälp av de intelligenta nät som byggts ut kommer en dylik belastningsflexibilitet att spela en allt större roll när det gäller att reglera toppeffektbehovet. Också energilagring kommer att spela en större roll.

Fingrid har med det svenska stamnätsbolaget kommit överens om att bygga ut kraftöverföringsförbindelserna mellan norra Finland och norra Sverige med en ny kraftledning med en kapacitet på 800 MW, som blir färdig 2023. Detta ger ytterligare flexibilitet när det gäller att täcka toppeffekten. Norden och de baltiska länderna har en gemensam elenergimarknad och stamnätsbolagen har ett nära samarbete. Det ligger ingenting märkligt i att Finland vid behov har tillgång till kapacitet i grannländerna för att täcka toppeffekten (Olkiluoto 3 minskar behovet med 1 600 MW). Ahlbeck kan lugnt fortsätta att skriva sina insändare.

Kristian Stenius, Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning