Ålandsbanken planerar enorm vindkraftspark

Vindkraftsparkens kapacitet skulle räcka för att förse fyra miljoner hushåll med el.

Bara en vecka efter att Ålands landskapsregering presenterade sina vindkraftsplaner meddelar Ålandsbanken om ett jätteprojekt.
Fredrik Häggman
25.11.2021 15:29 UPPDATERAD 26.11.2021 22:29
Ålandsbanken och det svenska vindkraftsbolaget OX2 har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring om utvecklingen av ett massivt havsbaserat vindkraftsprojekt söder om Åland. Det handlar om en vindkraftspark med 250 turbiner, som totalt skulle producera 20 terawattimmar per år.
Det motsvarar en årlig elförbrukning för omkring fyra miljoner hushåll. För att ha något att jämföra med finns det i Finland drygt 2,7 miljoner hushåll. Om parken var klar redan i dag skulle det vara Europas största vindkraftspark – men projektet är bara i startgroparna.
Tom Pettersson, vd för Ålandsbankens fondbolag, säger att det lär dröja mellan fem och tio år innan turbinerna är i gång – om allt går som det ska. Han konstaterar att det tar längre att planera vindkraft till havs än på landbacken.
– Bara projektplaneringen tar tre till fem år och på det kommer byggandet som tar några år till. Det är en stor process att bygga vindkraft till havs, det kräver att man bland annat utreder sådant som om havsbottnen lämpar sig för det, säger Pettersson.
Projektet har fått namnet Noatun, efter havs- och väderguden Niords hemvist i nordisk mytologi. Projektet omfattar förutom den havsbaserade vindkraftsparken en nätlösning för distribution av el till Åland, finska fastlandet, Sverige och Estland.
OX2 är utvecklare av projektet fram tills att det är färdigställt, medan Ålandsbanken Fondbolag fungerar som långsiktig delägare via fonder. Fondbolaget förvaltar i dagsläget ett kapital om cirka fyra miljarder euro.

Vill få med lokala investerare

För att finansiera bygget planerar bolaget att locka investerare, också från närområdet. Ålandsbanken har sedan 2020 en specialplaceringsfond som investerar i vindkraft och är öppen för placeringar av allmänheten. Banken planerar nu att komplettera utbudet med fonder med inriktning mot havsbaserad vindkraft.
En del av det unika med projektet är att man ger lokalsamhället en chans att investera i utvecklingen. Av de vindkraftsparker som har sålts i Finland har majoriteten gått till utländska ägare.
Men en vindkraftspark i den här storleksklassen är för stor för att enbart en investerare ska täcka kostnaderna. Det handlar om åtskilliga miljarder.
– Vi räknar med att det behövs tre till fem storägare på sikt. De kan komma från andra länder, men det kan också handla om sammanslutningar av finska eller svenska ägare.
För bara en vecka sedan meddelade Ålands landskapsregering att man vill gå vidare med planer på en enorm vindkraftspark. Den skulle bestå av hela 500 vindkraftsturbiner, med en elproduktion på 30 terawattimmar per år. Men landskapsregeringen ser havsområdet norr om öriket som ett bättre område, till skillnad från Ålandsbanken som vill satsa på sydsidan. Det skulle göra det möjligt att sälja till Estland.
För att vindkraftsparken ska bli av krävs landskapsregeringens godkännande. Det är inget bakslag för Ålandsbankens planer att landskapsregeringen pratar om en park i norr, säger Pettersson – båda alternativen kan förverkligas.
– Vi skulle gärna se att deras processer framskred snabbare, så att vi kunde komma i gång med vår projektering.

Artikeln uppdaterad fredagen den 25 november klockan 13: Tidigare stod det att hela projektet var värt fem miljarder. Det är dock bara en preliminär uppskattning av Ålandsbankens andel. Totalt sett kommer projektet att bli dyrare, men parterna går ännu inte ut med noggrannare siffror.

ANDRA LÄSER