Osentimental rannsakan av föräldrars död och inkapslad sorg

Joakim Groths bok Familjealbum baserar sig på samma bakgrundsmaterial som fjolårets succéföreställning Vi är bara mänskor: brev, dagböcker, fotoalbum, smalfilmer, samtal med familjebekanta och tidsvittnen. Ingen fiktionalisering, lätt självironi.

Joakim Groth har som författare och dramatiker regelbundet återkommit till familjedramat, först i fiktiv form, senare allt närmare det öppet självbiografiska.
27.02.2021 06:59

SJÄLVBIOGRAFI

Joakim Groth
Familjealbum
Förlaget M 2021
Joakim Groths nya bok Familjealbum täcker hans barndom och tidiga ungdom. Den är också en släkt- och familjekrönika där han framför allt undersöker sina föräldrars historia. Vem var de – mamman som gick bort i cancer när Joakim var sjutton och hans bror Marcus nio, pappan som sköt sig två år efter mammans död? Och vem blev Joakim Groth själv under och efter händelserna?
Den tidvis förträngda sorgen, den ”permanenta inre ödsligheten” efter föräldrarnas död gjorde Joakim Groth till en författare och dramatiker som regelbundet har återkommit till familjedramat, först i fiktiv form, senare allt närmare det öppet självbiografiska. De närmastes död är ett tema i genombrottspjäsen Härlig är jorden (1995), i pjäsen Faster Elses liv (2010), i den voluminösa utvecklingsromanen Tre bröder (2017) och i fjolårets succé på Svenska Teatern Vi är bara mänskor.

ANDRA LÄSER