Insändare: Kunskap och aktivitet beskattas inte

19.12.2022 17:18
Påståendet att ”kunskap och aktivitet beskattas väldigt hårt” som Sture Fjäder (HBL 15.12) har som rubrik i sitt svar på min insändare (HBL 6.12) är helt fel och grundlöst. Kunskap och aktivitet beskattas ju inte, inte heller begåvning eller socialt kapital. Mycket arbete, både hemma och i samhället, utförs oavlönat och obeskattat. Nya idéer presenteras, till exempel i debatter, utan krav på ersättning. Det är de höga löneinkomsterna och kapitalinkomsterna som, i rättvisans namn, beskattas hårdare än låga inkomster för att kompensera den snedvridning som marknadskrafterna åstadkommit i belöningssystemet.
Arbetets frukter är i dag ett resultat av ett samspel mellan individer med olika kompetens och arbetsuppgifter och samhällets infrastruktur och service i form av planering, vägar, skolor, hälsovård, lagstiftning, polis- och domstolsväsende och försvar är till nytta för alla. Ingen är i dag sin egen lyckas smed eller skulle ens klara sig helt på egen hand.
Med lägre skatter och större köpkraft kommer mera resurser att gå till handeln och nöjesbranschen, importerade varor och utlandsresor medan utbildningen, sjukvården och polisen drabbas av resursbrist. Eller så måste staten ta upp mera lån, vilket mången förfasar sig över. En annan sak är att både den privata och offentliga sektorn förbrukar naturresurser som vi nu småningom inser att inte är oändliga. Det gäller då att prioritera.
Basen för livet är livsmedelsproduktionen – ingen kan ens tänka en längre tid utan mat och vatten - och tillgången på energi och råvaror från skogar och gruvor. Det belystes utmärkt i intervjun med geologen Simon Michaux (HBL 11.12). Detta kommer att leda till en omvärdering av mycket – Michuax talar om behovet av ett nytt samhällsfördrag. Att i ljuset av detta plädera för mera arbete och privat konsumtion, vilket Samlingspartiet gör, är ansvarslöst. Men mera konsumtion och produktion i privat regi kan ju ge utdelning på investerade pengar och eftersträvas därför av företagsvärlden. Men det är kanske inte i mänsklighetens intresse.
Jan-Erik Ingvall, Helsingfors

ANDRA LÄSER