Valmet får nytt kontor i Dickursby

Valmet har kommit överens med Sponda om att hyra in sig i ett nybygge fastighetsplaceraren låter uppföra i Dickursby. Tomten för nybygget ligger precis vid stationen. Vanda planerar att låta bygga en ny välfärdscentral på tomten intill.

Så här ser Valmets nya kontor öster om Dickursby station ut enligt den fantombild arkitektbyrån gjort.
09.05.2022 11:44 UPPDATERAD 10.05.2022 15:09
Det blev ingen konflikt mellan Valmet och Vanda stad om markanvändningen öster om stambanan i Ånäs i Dickursby. Då Valmet och fastighetsplaceringsbolaget Sponda på måndagen publicerade sina planer för Valmets nya kontor är placeringen precis vid Dickursby station på en tomt som inte ägs av staden.
Tanken är att 700 personer som nu jobbar i Haxböle och Träskända om några år i stället ska jobba i den nya kontorsbyggnaden.
I och med de här planerna avstår Valmet från den tomt bolaget haft option på ett par hundra meter längre norrut. Där har Vanda tänkt sig en eventuell vård- och välfärdscentral för det nya välfärsområdet för Vanda och Kervo.
– Det har aldrig funnits någon konflikt mellan Vanda och Valmet om tomterna utan samarbetet har löpt bra. Vi har ändå behövt ha en plan B ifall vi inte skulle ha lyckats komma överens med Sponda, säger Markus Laitila, lokal direktör för Valmet i Träskända.
Han tycker att den påstådda konflikten om tomterna öster om stambanan i Dickursby som bland annat politiker i Vanda tagit ställning till närmast inneburit att Valmets rykte blivit lidande. Allt har gått precis som det varit tänkt, Valmet får ett nytt kontor och Vanda får nya arbetstillfällen, konstaterar Laitila.
Processen har dragit ut på tiden något längre än ursprungligen tänkt, men som börsbolag har Valmet inte kunnat öppna upp tomtfrågan tidigare, påpekar Valmets direktör.
Sponda har byggnadstillstånd för kontorsbygget vid stationen, men tillståndet har inte vunnit laga kraft ännu. Tanken är ändå att byggnadsarbetet ska påbörjas i höst så att det nya kontoret kan stå klart 2024.
Även om det nya kontoret huvudsakligen byggs för Valmets behov uppger Sponda att det finns plats för kontor för ytterligare ett eller flera företag i byggnaden. Dessutom kommer 2 400 kvadratmeter affärsutrymmen att hyras ut.
Tanken är att det nya kontorshuset ska producera förnybar energi för eget bruk genom solpaneler på taket. I satsningen på energieffektivitet ingår också ett system för användning av jordvärme.

Nöjda Vandadirektörer

Något slutligt beslut om den nya välfärdscentralen i Vanda har ännu inte fattats, men vårdcentralen i Dickursby har levt ut sin tid och nya utrymmen behövs, uppger Timo Aronkytö, nu biträdande stadsdirektör för social- och hälsovård i Vanda och blivande direktör för välfärdsområdet för Vanda och Kervo.
– Vi är mycket nöjda över att det löst sig med Valmets kontor och med att vi nu kommer vidare med vår egen planering, säger Aronkytö.
Det finns fortfarande en alternativ plan för en välfärdscentral väster om stambanan, men i första hand siktar Vanda på att placera centralen i Ånäs. Nu inleds planeringen av projektet som också ska godkännas av politikerna i Vanda. Efter det följer val av entreprenör för bygget så Aronkytö räknar med att byggstarten kunde bli om två till tre år.
Också Tero Anttila, biträdande stadsdirektör för markanvändningen i Vanda är nöjd över måndagens besked.
– Nu vet vi vad vi har att hålla oss till och det gör planeringen enklare, säger Anttila.
Anttila understryker att den politiska beslutsprocessen återstår, men att beslutsfattarna i Vanda hittills varit för att bygga den nya välfärdscentralen i Ånäs.
Byggnationen i Ånäs öster om stambanan blir i så fall livlig de närmaste åren. Förutom Valmets kontor och en eventuell ny vård- och välfärdscentral planerar Vanda också att nytt campus för skolor i området.

ANDRA LÄSER