Ny analys: 7 300 dödsfall förhindrades tack vare coronavaccineringar

7 300 dödsfall kunde förhindras under 2021 och början av 2022 tack vare coronavaccineringar i Finland, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd THL. Dessutom förhindrades över 1 000 dödsfall där covid skulle ha varit en bidragande dödsorsak.

Tusentals dödsfall förhindrades av coronavaccineringar visar Institutet för hälsa och välfärd, THL:s, analys som omfattar 2021 och början av 2022. Störst var nyttan bland de äldsta befolkningsgrupperna, men också yngre liv besparades, i ålderskategorin friska 30–39 åringar, räddade vaccinen livet på 30 personer, slår THL fast.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
12.01.2023 19:08
Coronavaccineringarna har räddat tusentals liv i  Finland. Siffrorna framgår av en färsk analys som utförts vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vaccineringarna förhindrade särskilt dödsfall bland  70-plussare och personer i riskgrupp.
Men också i yngre åldersgrupper förhindrades dödsfall, till exempel i åldersgruppen 30–39-åringar utan bakomliggande sjukdomar, förhindrades cirka 30 dödsfall.
”Utan vaccineringar hade vi sett klart fler svåra covidfall”, säger Ulrike Baum, statistiker vid THL i ett pressutskick.

Fem vaccinerade under 60 dog

Bland personer som är under 60 år och inte hör till någon riskgrupp var dödsfall ovanliga hos dem som fått 2–3 vaccindoser. I den här kategorin dog fem personer, enligt THL.
”Siffran är låg då den sätts i relation till dubbelvaccinerade 70–79 åringar. I den gruppen registrerades 112 dödsfall som berodde på covid”, säger Eero Poukka, expertläkare vid THL.
THL håller fast vid sin ståndpunkt att påfyllnadsdoser ska ges till äldre och personer i riskgrupp. Institutet utreder nu när de här grupperna borde få nästa påfyllnadsdos.
Analysen av covidrelaterade dödsfall gjordes under tiden 27 december 2021 till den 31 mars 2022.
THL och Social- och hälsovårdsministeriet har den senaste tiden varit oense om påfyllnadsdoser till den arbetsföra befolkningen. THL har inte sett anledning att rekommendera påfyllnadsdoser till friska i arbetslivet medan regeringen och ministeriet har velat göra det möjligt att ge påfyllnadsdoser till vuxna utan bakomliggande sjukdomar.

ANDRA LÄSER