Svenska barn med finskspråkiga mammor

Två olika men färska sammanställningar om svenskspråkiga barn och unga i huvudstadsregionen ger intressant och glädjande information.

På daghem och i skolan förstärks barns identitet och tillhörighet.
26.02.2021 13:19 UPPDATERAD 26.02.2021 21:08
I huvudstadsregionen identifierar en tredjedel (HBL 26.2) av de svenskregistrerade ungdomarna sig mest som svenskspråkiga. Det visar del två av Magmas ungdomsbarometer.
I hela Svenskfinland känner sig 60 procent av de svenskregistrerade ungdomarna mest som svenskspråkiga.
Skillnaderna mellan regionerna är välkända – de som identifierar sig som primärt svenskspråkiga finns särskilt i Österbotten och på Åland.

ANDRA LÄSER