Hjälten i Åbodådet erkänner bedrägeriförsök

Mannen som heroiskt ingrep i knivdådet i Åbo har begärt ersättningar på falska grunder. Nu erkänner han och säger sig vara beredd att ta straffet för det.

Hassan Zubier ska ha begärt ersättningar från Statskontoret för uteblivna inkomster med ett förfalskat intyg. Han erkänner sitt försök till bedrägeri, skriver Kaleva med hänvisning till FNB.
Statskontoret har utrett att Zubier ingalunda jobbade för den ambulansfirma han uppgav under den tid han sökte ersättning för. Underskriften på intyget från firman var förfalskad.
Åbo tingsrätt har beslutat att Zubier har rätt till en ersättning på knappt tusen euro i månaden tills han fyller 65, eller i nästan 20 år. Zubiers försvarsadvokat säger att hans klient motiverade sitt försök till bedrägeri med sin svaga ekonomi. Zubier säger sig vara beredd att ta det straff han får.
Zubier ingrep i knivdådet på Åbo torg för ett år sedan. Han blev själv offer för gärningsmannen och rullstolsburen.

ANDRA LÄSER