Placera inte våra kvinnor framför fienden

Mannen har varit den som försvarat familjen, släkten och samhället mot yttre hot.

29.10.2020 19:05
Juho Pylvänäinen uttalar sig i jämlikhetens namn och vill införa allmän värnplikt också för kvinnor (I dag-kolumnen, HBL 25.10). Dessutom förstår han inte, enligt egen utsago, varför en man eller kvinna skulle skilja sig i sin roll inom försvarsmakten.
Nå, det är klart att en kvinna skulle klara sig lika bra i stabskompaniet, och många skulle göra bra ifrån sig också fysiskt och ute i terrängen. Men det går inte att ändra på att mannen fysiskt är det starkare könet. Mannen har därför varit den som försvarat familjen, släkten och samhället mot yttre hot. Inte bara i Finland, utan världen över.
Ser man tillbaka på krigen genom historien, är det också kvinnorna som fått ta emot fiendens vrede då den lyckats störta det försvar som männen försökt hålla. Sådant övervåld har skett gång på gång. Vi vill inte utsätta våra kvinnor för detta genom att placera dem i fiendens väg, som godbitar under frammarschen. Men om något hör till mannen är det just att försvara våra nära och kära.
Dessutom tycker jag att det räcker att kvinnorna tilldelats uppgiften att föda barn. Det är något som inte tilldelats dem genom politiska beslut, utan det har naturen skött om, precis som att vi män är större och starkare än kvinnorna.
Om nu någon kvinna tycker hon vill visa att hon klarar av värnplikten må det vara henne unnat att göra så på frivillig basis. Hon kan också ha nytta av det, om hon till exempel tänkt sig en tjänst inom poliskåren. Men jag vet många kvinnor som inte vill att värnplikten skulle gälla även för kvinnor. Jag tycker det är absurt att tvinga dem till det, bara för att någon feminist så skulle vilja.
Jag vet också att många kvinnor hellre skulle stanna hemma och sköta hemmet om det skulle vara ekonomiskt möjligt. Det har ju samhället redan förstört för de allra flesta kvinnor. Skall samhället ännu tillföra kvinnorna en obligatorisk värnplikt? Det tycker jag man kan göra, efter att man hittat på ett sätt för oss män att föda barn till världen – och även amma dem!

Svante Sandström,

Nordsjö, Helsingfors

Läs Juho Pylvänäinens svar under Max Fogdells insändare rubricerad Könsneutral värnplikt inte eftersträvansvärd .

ANDRA LÄSER