Jeanette Björkqvist får årets Topeliuspris

Frilansjournalisten Jeanette Björkqvist är årets Topeliuspristagare. Hon ser priset som en erkänsla för många års bevakning av landets flyktingpolitik och socialpolitik – och framför allt av hur besluten påverkar berörda människors liv.

Många järn i elden. Som frilansjournalist har Jeanette Björkqvist fortsatt att skriva om sådana ämnen som HBL:s läsare bäst kommer ihåg henne för – asylpolitik, invandring och social misär. Hon får Topeliuspriset för sitt sätt att gå bakom nyhetsrubriker och respektfullt lyfta fram människor som annars inte skulle bli hörda.
Ett år efter att hon sade upp sin fasta anställning vid Hufvudstadsbladets nyhetsredaktion belönas Jeanette Björkqvist med det finlandssvenska Topeliuspriset.
– Det är jätteroligt att jag, som numera jobbar som frilansjournalist utanför de etablerade mediehusen, får ta emot priset. Men en stor del av äran tillfaller nog också HBL, utan all den erfarenhet som jag fått under åren på tidningen skulle jag inte stå där jag är i dag, säger Björkqvist.
Hon har under de tio senaste åren aktivt följt med och skrivit om socialpolitiska frågor och människorätt i olika former, som utslagning, fattigdom, integration och marginalisering. Det började egentligen med reportaget om Tompa 2006, en alkoholiserad och hemlös man som fick tala för alla de hemlösa människor som bor i vårt land. Därefter har Björkqvist skrivit ett större socialreportage per år för HBL, ofta i samarbete med fotografen Hans Paul och layoutjournalisten Marita Granroth.
Det är på den vägen hon har fortsatt, nu som frilans efter ett halvt års vikariat på Svenska Yles Spotlight-redaktion.
– Jag har nästan varit översysselsatt under det gångna året och projekten har avlöst varandra. Den största omställningen har varit att jobba helt ensam. Jag älskar arbetskollektiv och saknar gemenskapen med en redaktion. Jag kan inte sitta ensam hemma och jobba, så jag har jobbat på olika bibliotek eller kaféer. Därför kommer jag nu att gå med i Journalistförbundets nya andelslag Medielaget, berättar Björkqvist.

Fantasi i asylbesluten

Den lilla Long Play-redaktionen har varit hennes främsta bollplank och den plattform där två artiklar, resultatet av hennes grävande journalistik, har publicerats under fjolåret. I augusti publicerades en artikel om hur Finland utvisar nigerianska kvinnor som fallit offer för människohandel och den fick stor genomslagskraft i alla nyhetsmedier.
I december publicerade Long Play Björkqvists nästa reportaget, den här gången om papperslösa i Finland, och igen framkom det att Migrationsverket fattar en hel del asylbeslut på godtyckliga grunder, utan att följa en konsekvent linje. Det sker antagligen på grund av tidsbrist.
– Det var ett enormt projekt, jag hade läst över 50 negativa beslut på asylansökningar och träffat 20 personer från Irak och Afghanistan som fått avslag. Efter att ha läst så här många beslut kan man dra vissa slutsatser, som att det ibland har använts en hel del fantasi för att komma fram till varför folk inte ska få asyl i Finland.

Ny teaterpjäs

Björkqvists nästa journalistiska alster kommer att publiceras i februari i svenska dokumentärtidskriften Re:public, där hon i en längre artikel skriver om antirasism och läget i Finland.
Nyligen blev det också klart att hennes andra teaterpjäs Mammas flicka ska visas på Lilla Teatern i Helsingfors med premiär i april. Det är ett samarbetsprojekt med skådespelaren Linda Zilliacus, som också kommer att spela den enda rollen i monologen.
– Jag träffade Linda i samband med människohandelspjäsen Kvinna till salu på Svenska Teatern och då beställde hon en pjäs om familjevåld av mig. Så jag har skrivit den här monologen för henne.
Familjevåld är ett av de ämnen som Björkqvist skrivit en hel del om under sin journalistkarriär, men för att kunna skriva pjäsen har hon ändå läst på en hel del om forskning kring barn som växer upp i våldsamma familjer. Hon har också intervjuat vuxna som har haft en våldsam barndom.
– Pjäsen är konstruerad på verkliga historier. Jag har skapat en huvudperson som man ska kunna identifiera sig med, berättar Björkqvist om den kommande pjäsen.
Det finns väldigt lite nyskrivna monologer i Finland, och när Björkqvist insåg att teatergenren är ganska krävande fick hon lätt skrämselhicka, men det var bara att fortsätta framåt på den valda stigen.
– Den här pjäsen har jag skrivit helt själv, i motsats till Kvinna till salu, som renskrevs av proffs. Jag har haft stor hjälp av teaterchefen Marina Meinander och Linda Zillicus. Jag förhåller mig ytterst ödmjukt till detta (att skriva teaterpjäser) då min okunskap på området är stor.

Äntligen semester

Topeliuspriset delades ut i dag i Helsingfors på seminariet Mediespråk, som arrangeras av de finlandssvenska mediernas samarbetsorganisation Svensk Presstjänst. Jeanette Björkqvist deltog i ceremonin virtuellt, då hon i förväg hade bokat in en utlandsresa med familjen, den första semester hon unnat sig på ett och ett halvt år.
Prissumman är på 7 500 euro och juryn motiverar sitt val på följande sätt:
Jeanette Björkqvist kombinerar i sitt arbete integritet, kunskap, stil och medkänsla. Hon går bakom nyhetsrubrikerna, och lyfter respektfullt fram människor och berättelser som annars inte skulle höras. Hennes engagerade reportage om missförhållanden i samhällets ytterkanter får genklang både på svenskt och finskt håll, och åstadkommer till och med politiska förändringar.

Topeliuspriset

Det finlandssvenska publicistpriset har tidigare år tilldelats:
1991 Lena Selén
1992 Leif Sjöström
1993 Olga Gustafsson
1994 Mayvor Stagnäs
1995 Peter Lodenius
1996 Henning Ahlskog
1997 Peik Österholm
1998 Olav S. Melin
1999 Mardy Lindqvist
2000 Nils Torvalds
2001 Torbjörn Kevin
2002 Cita Reuter
2003 Anna-Lena Laurén
2004 Kjell Lindroos
2005 Sven Strandén
2006 Kerstin Kronvall
2007 Ann-Kristin Schevelew, Jan Granberg
2008 Jonas Jungar
2009 Staffan Bruun
2010 Camilla Berggren
2011 Viveka Dahl
2012 Minna Knus-Galán
2013 Annika Orre
2014 Jessica Stolzmann
2015 Marcus Rosenlund
2016 Henrik Othman

ANDRA LÄSER