Eeva-Liisa Manners dikter på svenska en stor litterär händelse

Eeva-Liisa Manner (1921-1995) presenteras nu på svenska med ett urval dikter i översättning av Maria Tapaninen och Nils-Aage Larsson. Bild: Pressbild

Det är stor och egenartad dikt, med ett allvar vår tid behöver, skriver Erik Bergqvist om Eeva-Liisa Manner, nu i urval översatt till svenska. Det enda man kunde ha önskat var att det funnits ännu mera av dem.

I Bo Carpelans magistrala antologi Modern finsk lyrik (1984) minns jag Eeva-Liisa Manner (1921-1995) som en av de starkast lysande poeterna. Så även i Ny finsk lyrik (1960, red E S Repo och N-B Stormb...