Regeringen klubbade språkexperimentet

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Regeringen har godkänt lagförslaget om språkexperimentet med frivillig skolsvenska. Förslaget går nu vidare till riksdagen.

Skolor runtom i landet kan ansöka om att få delta i experimentet som ska gälla högst 2 200 elever i årskurs 5 eller 6 som ska inleda sina studier i det andra inhemska språket nästa höst. I stället ska eleverna lära sig något utländskt språk. Det är Undervisnings- och kulturministeriet som väljer ut vilka skolor som ska få delta.

Avsikten med experimentet är att följa inverkan på inlärningsresultaten, språkvalen och utbudet av språkundervisning samt inverkan på elevernas studier efter grundskolan. Utbildningsstyrelsen får ett extra anslag i budgeten för nästa år för att följa upp experimentet. 

Uppdatering 19.9 klockan 17.00: Rubriken ändrad: Det stämmer inte att en del lågstadieelever kan bli utan svenskundervisning nästa höst.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning