Åbovarv bygger två nya fartyg åt Gränsbevakningen

Varvet Meyer Turku kommer att bygga två fartyg åt Gränsbevakningen. Tapani Pulli, vice verkställande direktör på Meyer Turku, uppskattar att projektet ger arbetsmöjligheter för 1 000 personer.

Varvet Meyer Turku kommer att bygga två fartyg åt Gränsbevakningen.
Skeppsvarvet Meyer Turku bygger två flerfunktionsfartyg åt Gränsbevakningsväsendet.
De nya fartygen kommer att ersätta tre patrullfartyg vars livscykel inte längre är lönsam.
– Med de nya fartygen säkrar vi verksamhet i 30 år framåt. Ett mångsidigt fartyg är viktigt på grund av gränsbevakningens varierande uppgifter, säger konteramiral Markku Hassinen, biträdande chef för Finlands gränsbevakning, under en presskonferens.
Enligt Gränsbevakningen är det nya projektet Vartiolaiva 2025, på svenska ungefär Patrullfartyg 2025, av stor betydelse för Finlands övergripande sjösäkerhet.
Riksdagen har satt upp en budget på 240 miljoner euro för projektet. Men enligt gränsbevakningen är det troligt att även andra finansieringskällor kommer att behövas, till exempel EU-finansiering.
– Det nya fartygsprojektet tar möjligheterna med ny teknik, fartygens miljöpåverkan och förändringen i den finska säkerhetsmiljön i beaktande, säger Hassinen.
Meyer Turku vann upphandlingarna om fartygsbygge som hölls under våren.
– Det här är ett mycket viktigt projekt som passar vår strategi. Det visar att vi håller på att resa oss upp efter coronakrisen och att fartygsbranschen återhämtar sig. Avsiktsförklaringen som undertecknades på måndagen kommer att skapa mer stabilitet i vår orderbok, säger Tapani Pulli, vice verkställande direktör på Meyer Turku.
Pulli uppskattar att projektet ger arbetsmöjligheter för upp till 1 000 personer.
Meyer-varvet och Gränsbevakningsväsendet strävar efter att komma överens om ett slutgiltigt avtal i slutet av 2021.
ANDRA LÄSER