Handeln med exotiska djur i Kina måste sluta

Kina tillåter uppfödning av 54 vilda djurarter, men i provinserna tillåts i praktiken fler.

09.05.2020 06:04
”Närvaron av en stor reservoar av sars-cov-liknade virus i hästskonäsor, tillsammans med en kultur av att äta exotiska däggdjur i södra Kina, är en tidsinställd bomb. Sannolikheten för återkomsten av sars och andra nya virus från djur eller laboratorium, och behovet av att därför vara förberedd, bör inte ignoreras.”
Det här var slutsatsen av forskare vid Hongkongs universitets forskningscenter för infektioner och immunologi i en artikel som publicerades 2007 i en vetenskaplig tidskrift utgiven av det amerikanska sällskapet för mikrobiologi. Alltså några år efter sarsutbrottet 2002–2004, också det orsakat av ett coronavirus.
Hästskonäsor är en däggdjursfamilj i ordningen fladdermöss. Djuren förekommer i tempererade och tropiska delar av Eurasien, Afrika och Australien. Jag var, säkert i likhet med många andra, inte så bevandrad i hästskonäsor förrän i år då hela världen blivit upplysta om att djuren är bärare av en uppsjö av olika coronavirus. Det är sannolikt att nuvarande utbrott av covid-19 har sitt ursprung i någon av dessa fladdermöss i likhet med sarsutbrottet.

ANDRA LÄSER