En storartad och rörande diktsamling

När Agneta Enckell skriver fram en mors kärlek till en son är det vackert och skört som i den främsta av kärleksdikter, skriver recensenten.

Utöver parenteser använder Agneta Enckell sig friskt av kursivering och citationstecken, alla de medel som skriftspråket har för att imitera förändring i röstläge eller betoning.
I den engelsktalande världen kallas poeten e. e. cummings ibland för "the poet of parentheses" på grund av hans omfattande och experimentella användning av parenteser i dikterna. Den motsvarande svenska titeln bör tillfalla Agneta Enckell, som även hon har gjort en omfattande användning av parenteser till något av ett poetiskt signum. Även titlarna brukar innehålla parenteser, men i hennes nionde diktsamling är titeln för första gången helt och hållet innesluten i en parentes: (med eget namn, utan namn, ditt namn).
ANDRA LÄSER