Timeout efter radikala sparlistan från HUS – ”Listan väckte den sovande björnen”

En enig HUS-styrelse beslöt att vänta med hela sparlistan, efter den omfattande kritiken. Nu vill styrelsen ha en utredning av alla följder av att stänga jourerna och ledningen får till uppgift att få loss mera pengar av ägarna. 

Demonstration mot HUS sparplaner bland sjukvårdspolitiker i östra och västra Nyland. Vid mikrofonen Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) som representerar Östra Nylands välfärdsområde i HUS styrelse. 
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
03.10.2022 12:18 UPPDATERAD 03.10.2022 16:44
På den sparlista som ledningen för HUS-sammanslutningen har tagit fram finns förslag om att stänga samjourerna i Malm, Lojo och Borgå. En stängning av samjouren i Lojo, som är en jour med specialiserad sjukvård, skulle innebära att också BB i Lojo stängs, eftersom förlossningsavdelningen är beroende av operationer som kan utföras brådskande. Sparkravet har uppstått eftersom HUS har ett underskott på 95 miljoner euro i sin budget för nästa år.
Också traumaavdelningarna vid Lojo och Borgå sjukhus finns med på listan. Det skulle leda till att man inte längre skulle ta emot olycksfallspatienter som behöver operation. 
På HUS-sammanslutningens styrelsemöte på måndagen återremitterades hela sparlistan på SFP:s initiativ. Nu ska tjänstemännen göra en ny beredning där de presenterar vad inbesparingar av allt från forskningen till jourverksamheten skulle innebära i ökade kostnader och konsekvenser på annat håll inom HUS. 
Dessutom krävde styrelsen att ledningen fortsätter diskussionerna med ägarna, det vill säga välfärdsområdena och Helsingfors stad, för att få loss mera finansiering. Det ska ske redan den här veckan.
Erica Kullberg och Pernilla Lindberg arbetar som barnmorskor vid Lojo bb, här på demonstrationen i Ekenäs. Om samjouren stängs i Lojo så skulle det betyda att också bb måste stänga. Än så länge är sparlistan bara ett förslag och HUS hoppas nu på mera pengar från ägarna för att inte behöva stänga samjourerna i Lojo och Borgå. 

Hur ska välfärdsområdena gå med på det, när flera av dem har hål i kassan? 

– Kanske den här sparlistan väckte den sovande björnen, eftersom den visade på så radikala hotbilder, säger Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) som representerar Östra Nylands välfärdsområde. 
Välfärdsområdena ska till exempel förhandla med staten om att tillåtas ha ett större minus under de första åren då reformen sker. Antingen måste budgetramen bli större, eller så måste man hitta andra ställen att spara på än att dra ner på servicen. 

Var kan man hitta sådana sparobjekt? 

– Det kan hända att man måste höja patientavgifterna. Också ICT-kostnaderna kan man spara på och det beräknas ge till och med 18 miljoner euro i spar, säger Blomqvist-Valtonen. 
Markku Sistonen representerar SDP i HUS-sammanslutningens styrelse. Han anser att det är omöjligt att stänga samjouren i Lojo, eftersom det skulle leda till att jouren vid Jorv i Esbo skulle bli ännu mer belastad. 
– Vi hörde för en vecka sedan att de längsta köerna vid jouren vid Jorv har varit till och med 60 timmar långa. Tanken att man skulle skicka ännu fler patienter dit känns helt ohållbar. Vad jag förstår har situationen inte förbättrats där utan ambulanser har tvingats vända om för att köra till andra ställen. Det är en allvarlig situation, också med tanke på patientsäkerheten, säger Sistonen. 
Till saken hör att HUS ägare själva har godkänt budgetramen redan i juli, med tillägget att ramen kan ändras vid behov nu på hösten. Sistonen hoppas att välfärdsområdena ska kunna bidra med mera pengar, eftersom stängningarna skulle drabba uttryckligen deras invånare. 
– Vi måste hitta andra lösningar än att stänga jourerna. Det anser vi att är det sämsta alternativet. I ett senare skede kommer välfärdsområdena att få mera finansiering. Nu ser man bara på nästa år men livet fortsätter efter 2023. Man måste se skogen för träden, säger Sistonen. 
HUS-sammanslutningen håller sitt nästa styrelsemöte den 17 oktober och det slutliga beslutet om inbesparingarna fattas av stämman, det vill säga ägarna, i december.

ANDRA LÄSER