Här föds 100 000 griskultingar per år – dyngan forslas längre bort från sköra Östersjön i nytt projekt

John Nurminens stiftelse försöker råda bot på Östersjöns övergödning genom ett treårigt projekt som går ut på att transportera fosfor från gårdar i sydvästra Finland till andra delar av landet.

Spillning från grisarna på Heikkilä gård i Rusko processas och transporteras till en gård i Humppila inom ramen för ett treårigt projekt som John Nurminens stiftelse driver.
03.05.2021 20:55 UPPDATERAD 04.05.2021 13:05
På Heikkilä gård i kommunen Rusko norr om Åbo är kampen mot Östersjöns övergödning i full gång. En grävmaskin lyfter torr dynga från en rund bassäng på gården och lastar spillningen på en långtradare.
Gårdens ägare Timo Heikkilä berättar att bassängens botten vetter en aning, vilket gör att vätskan i spillningen rinner ner i den djupa ändan och kan pumpas upp ur bassängen. Kvar blir en torr massa som enligt Heikkilä innehåller 10–12 kilogram fosfor per kubikmeter.
Den näringsrika massan ska transporteras bort från sydvästra Finland och Skärgårdshavets avrinningsområde, närmare bestämt till Humppila i Egentliga Tavastland. I Humppila väntar en annan gård som använder dyngan från Rusko som gödsel.

ANDRA LÄSER