Brett motstånd mot trängselavgifter – oklart hur Helsingfors ska minska trafikutsläppen

Politikerna väljer helst morötter när Helsingfors ska minska trafikutsläppen. Mycket tyder ändå på att det också behövs piska för att det klimatmål som samma politiker har godkänt ska vara nåbart.

24 procent av de växthusgasutsläpp som uppstår inom Helsingfors stad kommer från trafiken. Personbilarna står i sin tur för över hälften av trafikutsläppen. För att Helsingfors ska bli klimatneutralt till 2030 behöver de här utsläppen minska, men politikerna är inte ense om åtgärderna.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
22.09.2022 06:00 UPPDATERAD 22.09.2022 12:48
Trafiken utgör den näst största källan till växthusgasutsläpp i Helsingfors. Utsläppen från den största källan, uppvärmningen, kommer att minska kraftigt då kolkraftverken körs ned, men trafikutsläppen är en politiskt svårare ekvation.

ANDRA LÄSER