Illabehandling av äldre förblir ofta dold

Enligt Institutet för hälsa och välfärd finns det redskap för att identifiera illabehandling av äldre, som till exempel orosanmälan.

Vem som helst kan göra en orosanmälan om en äldre person till den som ansvarar för kommunens socialvård, skriver Institutet för hälsa och välfärd.
Det finländska servicesystemet identifierar och ingriper inte systematiskt i våld och illabehandling som äldre upplever, uppger Institutet för hälsa och välfärd.
Enligt en enkätundersökning är myndighetssamarbetet i regionerna ofta splittrat eller till och med obefintligt. Men det finns också regioner som upprätthåller ett gott samarbete, såsom Östra Finland.
Enligt ledande sakkunnig Minna-Liisa Luoma vid institutet förblir illabehandling av äldre ofta dold för utomstående och det är vanligare än man trott. Det finns däremot redskap för att identifiera illabehandlingen, som till exempel orosanmälan för en äldre person. Vem som helst kan göra en orosanmälan till den som ansvarar för kommunens socialvård.
Enligt Luoma borde redskapen användas oftare.
"Även om det ännu inte finns någon nationell verksamhetsmodell i Finland förpliktar socialvårdslagen och äldreomsorgslagen att skydda de äldre", säger Luoma i ett pressmeddelande.
Institutet framhåller att myndighetssamarbetet måste intensifieras och ett systematiskt och tydligt tillvägagångssätt måste skapas för att identifiera och ingripa i kränkande behandling av äldre.
ANDRA LÄSER