Coronaläget verkar ljusare i Helsingfors – men bakslag möjligt, återgång till kontoren i mars

Coronaepidemin har stabiliserats i Finland men belastningen på sjukvården verkar fortsatt bestå. För Helsingfors del verkar kurvan ändå gå neråt baserat på de prover som tagits ur avloppsvattnet. Statsrådets rekommendation om att arbeta på distans upphör sannolikt i slutet av februari.

17.02.2022 11:30 UPPDATERAD 17.02.2022 15:43
Även om coronaläget har stabiliserats så är det fortsatt svårt att bedöma hur epidemin utvecklas. Det konstaterade Social- och hälsovårdsministeriets strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki under torsdagen.
– Vi vet inte särskilt väl eller kan förutspå vad som kommer ske under de närmaste veckorna och månaderna, säger hon.
Även om omikronvågen verkar ha stabiliserat har den ännu inte börjat minska ordentligt. Voipio-Pulkki påminner om att hela Finland fortfarande befinner sig i fasen för samhällsspridning.
Det förekommer ändå regionala skillnader. För Helsingfors ser läget något ljusare ut eftersom förekomsten av corona i avloppsvattnet minskar, medan förekomsten ökat eller stabiliserats i andra kommuner.
Antalet positiva registrerade testresultat är också färre än tidigare men värt att notera är att mörkertalen är stora. Under torsdagen rapporterade Institutet för hälsa och välfärd om 7 953 nya coronafall.
Ungefär 30 procent av alla test som tas just nu är positiva vilket är ungefär lika många som tidigare.

Belastningen på sjukvården består

För tillfället vårdas 359 patienter på sjukhus vilket är något fler än för en vecka sedan. Av dem får 30 intensivvård vilket är ungefär lika många som förra veckan.
Det innebär att antalet intensivvårdspatienter har halverats sedan början av året då motsvarande siffra var ungefär 60. Belastningen på sjukvården i stort har ändå inte lättat eftersom antalet coronapatienter på andra avdelningar inte har minskat.
– Det är fortsatt så att de som inte är vaccinerade löper större risk att behöva sjukhusvård till följd av corona, konstaterar överläkare Otto Helve från Institutet för hälsa och välfärd.
De som är ovaccinerade löper ungefär sju gånger högre risk för att behöva vård inom specialsjukvården jämfört med de vaccinerade.
Av de patienter som vårdas på specialsjukvårdens allmänna avdelningar är 28 procent av coronapatienterna där i första hand av ett annat skäl – på intensivvårdsavdelningarna är motsvarande 27 procent. Andelen har ökat något jämfört med förra veckan.
Man rekommenderar fortsatt att alla som fyllt 18 år tar den tredje coronavaccinet. Speciellt viktigt är det för riskgrupperna och de som är över 60 år.
Nu har 86 procent av den vuxna befolkningen fått två doser och nästan 60 procent har fått tre doser.

Novavax anländer till Finland nästa vecka

De första leveranserna av det proteinbaserade Novavax-vaccinet anländer till Finland nästa vecka.
– Sannolikt kan man börja vaccinera med Novavax vecka 10, uppgav ledande expert Mia Kontio på Institutet för hälsa och välfärd under presstillfället.
Institutet kan inte bedöma om vaccinet kan göra att fler väljer att vaccinera sig, men det finns invånare som väntar på alternativ till de vaccin som just nu finns att tillgå, till exempel mRNA-vaccinerna från Pfizer och Biontech.

230 nya dödsfall under de senaste två veckorna

Hittills har 2 242 stycken coronarelaterade dödsfall registrerats i Finland. Av dem konstaterade 230 under de senaste två veckorna.
I januari var 86 procent av dem som dog över 70 år och 63 procent över 80 år.

Återgång till arbete på plats

Tidigare meddelade huvudstadsregionens coronagrupp en man kommer att slopa distansarbetesrekommendationen och istället föreslå en övergång till när- och distansarbete med start från mars. Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet föreslår nu att också Statsrådet slopar sin rekommendation om distansarbete från och med slutet av februari (28.2).
Tack vare distansarbetsrekommendationen har man kunnat minska smittan bland den vuxna befolkningen, men man måste också beakta det samhälleliga värdet av att sakta återgå till en kombination av när- och distansarbete, konstaterade avdelningschef Juha Sarkio vid Finansministeriet under presskonferensen.
För hälsosäkerheten är det bra att tänka att man inte direkt återgår till att jobba på plats, påminde han.
När restriktionerna lättar blir det i större grad upp till invånarna att minska virusspridningen. Myndigheterna betonar att det finns olika frivilliga åtgärder som man kan ta till för att påverka epidemiläget, däribland vaccineringar och god hygien.

ANDRA LÄSER