Arcada och Folkhälsan inleder brett samarbete

En nyckelresurs i att tillhandahålla service på svenska är yrkeskunnig personal, säger Georg Henrik Wrede, vd för Samfundet Folkhälsan.

Arcadas rektor Mona Forsskåhl och Georg Henrik Wrede, vd för Samfundet Folkhälsan, ser samarbetet som nyckelresurs för att i framtiden kunna garantera god svensk service.
Folkhälsan och yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors ingår i februari ett nytt avtal, som ska innebära att deras tidigare samarbete nu både breddas och konkretiseras.
– Avtalet möjliggör samarbete kring till exempel integration på svenska och större tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Vi ser stor potential i samarbetet då bägge organisationer delar en vision om att främja livskvalitet och det svenska i samhället, säger Mona Forsskåhl, rektor för Arcada, i ett pressmeddelande.
Det långsiktiga avtalet hämtar bland annat med sig personalutbildningar samt ett nytt samarbete inom idrott och utbildning. Utöver det utvecklas aktörernas tidigare samarbete kring praktikanter och examensarbeten inom det hälsofrämjande området.
Syftet med samarbetet är att tillsammans arbeta för ett gott liv och aktivt deltagande i arbetslivet i Finland också på svenska.
– För Folkhälsan är yrkesutbildning på alla stadier av strategisk betydelse och avtalet med Arcada kompletterar våra egna insatser inom utbildning och forskning. En nyckelresurs i att tillhandahålla service på svenska är yrkeskunnig personal, säger Georg Henrik Wrede, vd för Samfundet Folkhälsan.

ANDRA LÄSER