Skolelever tog över i riksdagen

Nästan 200 elever från närmare 150 skolor deltog i Ungdomsparlamentet i riksdagen i går. Andrea Ekholm som går i grundskolan Norsen var HBL:s utsända tillsammans med fotografen Niklas Meltio.

Det är livligare än vanligt på Arkadiabacken när deltagarna i Ungdomsparlamentet, som både agerar som ledamöter och som journalister, har intagit Riksdagshuset.
23.03.2018 12:00 UPPDATERAD 23.03.2018 19:41
Riksdagens auditorium A var till brädden fullt av självsäkra ungdomar färdiga att ställa frågor till fyra politiker både från regeringen och oppositionen: Susanna Koski (Saml), Tiina Elovaara (Blå), Anders Adlercreutz (SFP) och Paavo Arhinmäki (VF). De unga fick en minut att ställa sin fråga och riksdagsledamöterna hade lika lång tid att svara, men efter en halv timme hade bara fem frågor ställts och besvarats då riksdagsledamöterna ville ge så bra svar som möjligt.
Politikerna Susanna Koski (Saml), Tiina Elovaara (Blå), Paavo Arhinmäki (VF) och Anders Adlercreutz svarar på de unga journalisternas frågor. Riksdagens biträdande informationschef Rainer Hindsberg leder ordet.
Ordförande Rainer Hindsberg, som till vardags är riksdagens biträdande informationschef, berättade hur elevjournalisterna skulle ställa sin fråga och hur mikrofonerna fungerar och så var det tid för frågorna. Han sa att alla 200 riksdagsledamöter vill bygga ett bättre Finland men har olika synvinklar över hur det ska ske.
Första frågan som Adlercreutz fick svara på handlade om hur matavfallet ska minskas i Finland. Han konstaterade att det är en stor koldioxidkälla och att all överloppsmat borde återvinnas. Han berättade om ett försök som gjorts i skolor, där skolan vägde all mat som kastades bort och de som hade minst överloppsmat vann ett pris. Redan att man bara märkte hur mycket mat som kastas bort minskade på avfallsmängden. Arhinmäki tyckte att problemet också beror på att förpackningarna är för stora och att om det bara är möjligt ska man välja att köpa varor med röd märkning som markerar sista försäljningsdagen.
HBL:s reporter Andrea Ekholm markerar under evenemanget Politiker nonstop där elevjournalisterna får ställa frågor till politikerna.
Adlercreutz fick också en fråga om studentsvenskan.
– Allt färre har valt att skriva svenska i studentskrivningarna, tror ni intresset för svenskan ännu kan räddas och hur?
Enligt Adlercreutz trodde beslutsfattarna att slopandet av den obligatoriska svenskan i studenten skulle leda till att det skulle öka intresset att skriva andra språk men så gick det inte. Problemet skulle enligt honom kunna lösas genom att undervisa på ett annat sätt – lyfta fram det praktiska med svenskan, att man har en fördel att kunna svenska i hela Norden till exempel när det gäller studier och jobb. Enligt Adlercreutz borde man se Finland som en större del av Norden i Europa.
Anders Adlercreutz tycker att man borde se Finland som en större del av Norden i Europa.
Det blev lite spänning mellan Tiina Elovaara och Susanna Koski, då de fick frågan hur en politikers liv ser ut och Koski försökte framhäva att jobbet inte får vara allting i livet, att man också ska prioritera sin familj, vänner, och intressen medan Elovaara protesterade med att säga att man ska jobba mycket med det man brinner för.

ANDRA LÄSER