”Vi står med ett hus som inte går att sälja, och vi har lån på det” – Rasmus hus är i gott skick men byråkrati stoppar försäljningen

Huset är byggt 1999, men inte slutgranskat. Nu är det till salu, men bankerna vill inte bevilja köpare lån på grund av den ogjorda granskningen. Ägaren Rasmus Boström försöker ordna upp saken, men staden slutgranskar inte hus som är äldre än från år 2000.

Rasmus Boström och hans före detta sambo har en verklig husmardröm. När de skulle sälja huset visade det sig att varken ibruktagningssynen eller slutsynen på huset gjorts, och nu går huset inte att sälja.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
04.11.2022 10:54
Rasmus Boström och hans dåvarande sambo köpte egnahemshuset i Ernestas i Borgå för fem och ett halvt år sedan. Nu vill de sälja det, men det går inte trots att flera potentiella köpare visat intresse. Det visade sig att huset aldrig granskats för ibruktagning, och inte heller är någon slutsyn för bygget gjord. Och budet är att det inte längre går att göra.
– Vi är riktigt i pisset. Det finns intresserade köpare på huset, men bankerna behöver inte längre bevilja lån om inte slutsynen på ett hus är gjord. Och på Borgå stad finns en regel som säger att man inte granskar hus som är äldre än från 2000. Det här huset blev färdigt i oktober 1999, säger Rasmus Boström.
– Jag fick svaret att det inte går att göra något, det bara är så. Det förstår jag inte, man måste ju kunna ordna upp en sådan här sak.

ANDRA LÄSER