Unikt naturskådespel på video – sköldpaddsungar massvandrar mot vattenbrynet

Deras korta massvandring från Amazonas sandbanker och ut i floden utgör kulmen i ett sant naturskådespel. Precis innan de nykläckta liven simmar ut i vattnet utgör de världens största ansamling av sköldpaddor.

Arraussköldpaddans fortplantning är ett säreget naturskådespel. Nyligen massvandrade hundratusentals nykläckta ungar ut i gränsfloden mellan Brasilien och Bolivia.
Peter Buchertpeter.buchert@hbl.fi
13.01.2023 13:21
Arraussköldpaddans fortplantning är en kort men intensiv historia. I slutet av september kryper uppskattningsvis 80 000 honor ner mot sandbankerna i västra Amazonas och lägger sina ägg i gropar de grävt i sanden.
Vid rätt temperatur kan äggen utvecklas oåtkomligt för naturliga fiender. Kring jul och nyår kläcks de, och en efter en kryper hundratusentals ungar upp ur groparna. Lika målmedvetet som instinktivt skyndar de ner mot Guaporé, eller Río Iténez, gränsfloden mellan Brasilien och Bolivia, i hopp om att ödet ska driva dem till lämpliga miljöer.
Färden är riskfylld. Fåglar och fiskar tar en del ungar, men människan har orsakat det största bortfallet. Sköldpaddor jagas, äts och säljs fortfarande på marknader, lagligt eller olagligt. Förr räknades arraussköldpaddorna i miljoner. I dag är de klart färre.
Den amerikanska organisationen Wildlife Conservation Society jobbar för att trygga artens fortbestånd tillsammans med miljöorganisationer i Brasilien och Bolivia. Nu har WCS med hjälp av drönare dokumenterat äggkläckningen och massvandringen, också i syfte att uppskatta beståndet.
WCS uppger att hundratusentals sköldpaddsungar nyligen trängdes på sandbankerna. För ett kort men sällsamt ögonblick utgör deras lite sävliga massvandring världens största ansamling av sköldpaddor. Ungarna skiljs åt så snart de nått vattnet.
Den lilla bråkdel av dem som överlever till vuxen ålder hinner växa till sig rejält. En vuxen arraussköldpadda kan bli en meter lång och väga flera tiotals kilo, de präktigaste hela 90 kilo. Arten är Latinamerikas största sötvattensköldpadda.
Arraussköldpaddan har jagats mer än den tål med följden att beståndet har minskat. Nu försöker amerikanska krafter skydda resten av beståndet så att det fortsättningsvis ska kunna utgöra en viktig länk i näringskedjan i västra Amazonas ekosystem.
Sköldpaddorna har en viktig uppgift i att sprida växtfrön utmed floddalarna och de utgör själva en viktig länk i näringskedjan.
”Arraussköldpaddans fortplantning är ett av världens stora naturskådespel. Det är visuellt bedårande, men också extremt viktigt för ekosystemen i västra Amazonas”, säger Camila Ferrara, sköldpaddsexpert på WCS och en av dem som filmat massvandringen, i ett uttalande.
WCS samarbetar med ortsbor för att skydda sköldpaddorna och deras ägg från tjuvjakt. De inventerar också antalet honor som lägger ägg för att uppskatta beståndet och utarbeta en skyddsplan, inklusive ett permanent skyddsområde för arten.

ANDRA LÄSER