Brotten minskar bland tonåringar

En ungdomsenkät som gjorts i år ger vid handen att ungdomar begår färre brott än tidigare, rapporterar Savon Sanomat.

03.12.2016 13:02 UPPDATERAD 03.12.2016 13:05
Savon Sanomat skriver att en förändring kan ses till exempel i vålds- och egendomsbrott.
Drygt 6 000 niondeklassare, alltså 15–16-åringar, svarade på enkäten från Helsingfors universitets institut för kriminologi och rättspolitik. Motsvarande undersökning har genomförts åtta gånger sedan 1995.
Tidningen skriver att det är ett nytt fenomen att våldsbrotten bland ungdomar minskar. När det gäller egendomsbrott som till exempel skadegörelse har trenden huvudsakligen varit nedåtgående också tidigare. I den föregående undersökningen 2012 var ungdomsbrottsligheten oförändrad.

ANDRA LÄSER