Fem reflektioner om Handkedebatten

I de skandalösa Nobelprisens historia framstår ändå fredspriset till Henry Kissinger som en klart värre tabbe än Handke, och sentida fredspriser som det till EU och Obama som lika diskutabla, om än av andra anledningar.

Peter Handke i samband med sin Nobelföreläsning i Stockholm.
13.12.2019 05:54
Efter en intensiv debatt har österrikaren Peter Handke nu tagit emot sitt Nobelpris. Under hösten har jag läst åtminstone 30 vägande inlägg om hans göranden och låtanden i Jugoslavienkrigens efterdyningar, men är fortfarande mer ambivalent än jag skulle vilja vara.
När blir en problematisk författare alltför problematisk? Och hur ska förseelser på ett område vägas mot förtjänster på ett annat? Jag skulle vilja komma undan frågorna genom att säga att Handke är som Schrödingers katt, både död och levande, men det är nog ärligare att säga att debatten handlar om att dra ett streck på en gråskala mellan det diskvalificerande och det tolerabla. Ingen kräver att författaren ska vara ett helgon, alla kan tänka sig djävulskap som ingen litteratur i världen kan övertrumfa.
Själva debatten har ändå varit upplysande. Här är fem reflektioner.

ANDRA LÄSER