Insändare: Varför inte på svenska, HRT?

08.02.2023 14:33
Den 6 februari ändrades många bussrutter för dem som bor i Stor-Esboviken och Stor-Köklax. De som har svenska som modersmål är totalt ovetande om förändringarna då Helsingforsregionens trafik HRT på inget sätt berättat om detta, annat än på sina hemsidor. Information har funnits på finska som en annons i tidningen Länsiväylä. Hur tror HRT att svenskspråkiga, som inte kan hantera datorer, skall få informationen om de ändrade bussrutterna?
Förändringarna påverkar inte enbart dem som bor i tidigare nämnda områden utan också dem som har stigit på bussarna i närheten av metrostationen i Iso Omena.
Kenneth Wilén, Esbo

ANDRA LÄSER