Soini: Höll på att tappa nerverna med USA

Arktiska rådets utrikesministrar förhandlade hårt in i det sista i Alaska. Oenigheten handlade om huruvida klimatavtalet från Paris skulle nämnas i slutdeklarationen från mötet.

Timo Soini talade under Arktiska rådet i natt finsk tid.
FNB
12.05.2017 06:32 UPPDATERAD 12.05.2017 07:56
Utrikesminister Timo Soini (Sannf) berättar att USA ännu kvällen före mötet försökte få bort omnämnandet av Parisavtalet. Men de sju andra medlemsländerna stod på sig, och USA fick ge efter.
– Finland tappade inte tron i något skede, men man höll på att tappa nerverna, säger Soini om processen.
I den text som till slut godkändes konstaterar medlemsländernas ministrar att Parisavtalet har trätt i kraft och upprepar sin tidigare åsikt att det behövs internationellt samarbete för att minska både utsläppen av växthusgaser och miljöföroreningar med mera kortvariga konsekvenser.
Också FN:s principer för hållbar utveckling nämns i texten. Detta var enligt Soini viktigt speciellt för Finland och krävde långa förhandlingar med USA.
Formuleringarna i texten utgår från att klimatförändringen är ett faktum. Detta var enligt Soini inget problem för USA, trots att dess president Donald Trump har sagt att klimatförändringen är en bluff.

Värsta farhågorna besannades inte

I deklarationen slås det fast att klimatförändringen i Arktis går dubbelt så snabbt som i resten av världen. Konsekvenserna beskrivs som allvarliga och mätbara och medlemmarna i rådet uppmanas att börja leverera åtgärder i linje med Parisavtalet.
– Vi drev på för att just få in de här referenserna. Och det blev inte som en del trodde, att i det värsta scenariot kunde USA ha meddelat på det här mötet att man inte längre ansluter sig till Parisavtalet, säger Sveriges utrikesminister Margot Wallström.

Är det en indikation på att USA kommer att stanna vid Parisavtalet?

– Det är vad vi hoppas på. Vi har förstås tryckt på för det, säger hon.

Trumps linje öppen

Utgångsläget var svårt på Arktiska rådets möte eftersom USA:s nya ledning ännu inte har definierat sin klimatpolitik. I valkampanjen lovade Trump att ta USA ut ur Parisavtalet.
Det var tänkt att Trumps administration skulle diskutera sin linje tidigare den här veckan, före mötet, men presidenten bestämde sig för att skjuta upp diskussionerna. Hans närmaste rådgivare är veterligen djupt oense om hur USA bör agera i förhållande till klimatavtalet.
I brist på officiell linje kunde utrikesminister Rex Tillerson i sitt öppningsanförande på Arktiska rådets möte bara konstatera att USA dryftar hur landet ska förhålla sig till klimatförändringen. Han sade att USA inte tänker fatta några förhastade beslut angående klimatet utan noga tänka igenom vad som är rätt lösning för landet.
Wallström frågade Tillerson direkt om Parisavtalet under den middag som hölls mellan utrikesministrarna, säger hon till TT.
– Då sade han att "den naturliga ordningen är ju att vi först beslutar om vilken klimatpolitik vi ska ha, och sedan kan vi ta ställning till Parisavtalet", och att det är det de är i färd med att göra. Då bådar det ju gott att man ändå har kvar referensen till det i det här uttalandet.

Soini träffade Tillerson

I Alaska tog Finland över ordförandeskapet för Arktiska rådet efter USA. Rådets möten ger finländarna goda chanser att träffa bland annat amerikanska och ryska representanter.
I Fairbanks i Alaska fick Soini för första gången träffa Tillerson i lugn och ro på tu man hand. Soini berättar att de bland annat diskuterade relationerna mellan Finland och USA och de internationella kriserna i Syrien och Ukraina.
– Jag tror att våra relationer utvecklas bra. Några problem finns inte, säger Soini.
Han berättar att han också fört fram att Ilkka Kanerva skulle vara en bra kandidat till generalsekreterarposten på OSSE och att han bett USA att stöda honom.
Soini tog också upp att Finlands försvarsutgifter är 1,7 procent av bruttonationalprodukten, vilket är mer än i många Natoländer. Tillerson tyckte det var bra att Finland satsar på försvaret, sade Soini.
Den amerikanska statssekreteraren Rex Tillerson (mitten) visar vägen ut från Arktiska rådet åt den ryska utrikesministern Sergej Lavrov.

Arktiska rådet

Arktiska rådet skapades av medlemsländernas miljöministrar 1987. Rådets tionde ministermöte hölls i veckan i Fairbanks, Alaska, USA – samma delstat som president Donald Trump med ett dekret i april försöker öppna för mer olje- och gasexploatering.
Rådet har åtta permanenta medlemmar: Danmark (med Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA. Därtill kommer tolv länder med observatörsstatus, där bland annat Kina, Indien, Japan och ledande EU-länder ingår.
Rådets största framgångar hittills är enligt bedömare två bindande samarbetsavtal om räddningstjänst respektive hantering av stora oljeläckor i Arktis. Rådets arbetsgrupper bedriver också arbete inom områden som biologisk mångfald, miljöövervakning, utveckling av klimatmodeller, skydd av havsmiljön och utfasning av miljögifter.
Finland tog över ordförandeskapet för rådet på torsdagen.

ANDRA LÄSER