Niinistö: Kontakten mellan USA och Ryssland har fortsatt förra veckan

Maktfördelningen i världen och i Finland präglade president Sauli Niinistös inlägg på ambassadörsdagarna. Han kommenterade också maktfördelningen i Finland med att det måste finnas parlamentariskt ansvar som håller över valperioderna. – Det har jag försökt bygga, och kommer att fortsätta med det.

President Sauli Niinistö med Utrikesministeriets statssekreterare Matti Anttonen.
Toppmötet mellan Donald Trump och Vladimir Putin var precis vad det skulle vara – en diskussionsöppning, säger president Sauli Niinistö.
Han lyfter fram bland annat Syrien, Ukraina och kärnvapennedrustning som de viktiga ämnen som fick en start i kontakten mellan presidenterna.
– På inofficiellt plan har diskussionerna kring dessa veterligen fortsatt förra veckan, säger Niinistö till Finlands ambassadörer som samlats till ambassadörsdagar i Helsingfors.
– Resultatet vet vi ännu inte, men det är åtminstone en början. Effekterna mäts under kommande år. Men relationen blir inte enklare över en natt, det ser vi i form av nya sanktioner och beskyllningar.
Niinistö har träffat Vladimir Putin två gånger under ett par månaders tid.
– Min uppfattning är att Putin vill ha bättre kontakt med Europa, särskilt ekonomiskt, säger Niinistö och tillägger att så länge det inte sker en ljusning i situationen i Krim och Ukraina, så står sanktionerna fast.
Niinistö säger att toppmötet blottade "vårt typiska finländska grubbleri: Vad tänker de andra om oss?"
– Vi verkar inte bli kvitt den här synden. Men under mina sex år in ämbetet har jag inte påträffat någon samtalspart som skulle se vår internationella ställning som oklar. Om vi inte själva ifrågasätter den gör ingen annan det heller. Ska vi ta tag i varenda släng om finlandisering eller neutralitet, hur grundlöst det än är, så förstärker vi det bara, säger Niinistö, som också själv tog upp frågan i intervjuer i samband med toppmötet.

Bekymrad över Turkiet

Den alltmer personifierade makten leder till att man behöver en ständigt uppdaterad bild av var den globala makten finns, och personliga relationer som öppnar upp nyanserna, säger Niinistö, som också efterlyser en starkare roll för EU.
– Frankrike framstår nu som en dragkraft i den här utvecklingen, och jag ser fram emot samtalen med president Emmanuel Macron den här veckan.
Han funderade turvis kring Trump, Putin och Kinas president Xi Jinping, och till sist kring den inhemska diskussionen om presidentens maktbefogenheter.
– Kinas uppsving i militär och ekonomisk makt gör att landet har både hård och mjuk makt, något som vi ännu inte tycks ha tillräcklig kännedom om i sin helhet. I hela Asien finns en dynamik som ger möjligheter om vi använder den rätt, men den kan också flytta den globala maktpunkten längre bort om vi inte kan ge gensvar.
Särskilt bekymrat talade Niinistö om utvecklingen i Turkiet.
– I ekonomiska trångmål framträder mer vilka val (Recep Tayyip) Erdogan gör. Hur formas Rysslands relation till ett sådant Natoland, vilken roll tar Turkiet, med sin egen syn på kurderna, i Syrien och hur påverkar de svårare relationerna till EU migrationsfrågan – det är ödesfrågor som inte kommer att förbli lokala.

"Samarbetet med regeringen utmärkt"

Niinistö talade också om debatten kring maktbefogenheter som uppstått efter att två biografier om Niinistö utkommit.
– Det har varit en hel del sorl kring maktbefogenheter och makt, enligt min åsikt på lösa grunder. Det har också funnits de som anser att vi, i stället för nuvarande grundlag, skulle ha en maktlös eller halvt maktlös president. Jag säger inte mer om det, men jag konstaterar att samarbetet med regeringen fungerar utmärkt, och jag har ingen anledning att tro att det inte skulle gälla också nästa regering, säger Niinistö.
Han sade att den parlamentariska täckningen är såpass viktig i utrikespolitiska frågor, att det är något presidenten måste fundera på över de enskilda valperioderna.
– Att ro och hopa förbättrar inte säkerheten utan försvagar den. Därför har jag själv strävat efter att bygga en informell parlamentarisk täckning via regelbundna möten med alla partiledare. Det har jag tänkt fortsätta med, också under nästa valperiod.
Texten är korrigerad 16.05: Ordet "informella" fanns på fel ställe i sista stycket.