Munskydden hör inte till Justitieministeriets behörighetsområde

I en insändare (HBL Debatt 29.11) frågar Kaj Lindholm ”Gick allt rätt till, justitieminister Henriksson, då regeringen behandlade anskaffningen av munskydd till Finland?”
En minister har både politiskt och juridiskt ansvar på sin post. I grundlagen stiftas om det juridiska ansvaret, alltså det så kallade ministeransvaret. Justitiekanslern är den institution som har som uppgift att övervaka att statsrådet verkar enligt lagen. Däremot har justitieministern ingen befogenhet att övervaka övriga ministrar eller ministerier. Frågan om anskaffningen av munskydd har inte heller i något skede hört till Justitieministeriets behörighetsområde.

Anna-Maja Henriksson,

justitieminister (SFP)

ANDRA LÄSER