Den återfunna åttans dilemma

"Ofullbordade och förkomna kompositioner, liksom överlag kulturskatter på villovägar, är tacksamt litterärt stoff."

13.01.2021 08:40
Visste ni att Sibelius åttonde symfoni inte alls gick upp i rök och att den famösa autodafén i Ainola är ett uppdiktat villospår? I själva verket blev manuskriptet stulet av en sovjetisk agent strax innan vinterkrigets utbrott och efter åtskilliga förvecklingar hamnade mikrofilmen i nazisternas händer – originalet förstördes i en bombräd – för att slutligen samla damm i Milano.
Se här den inte helt ointressanta utgångspunkten för Tony Lundmans – redaktör vid Konserthuset Stockholm och tidigare kritiker vid Svenska Dagbladet – spänningsroman 8 (2019). Huvudpersoner är Lappfjärdsbördiga dirigenten Evy Rosbacka och hennes peruansk-svenske manager Hector del Mar Lindström, som kommer symfonin på spåren.
Som thriller är den inte pjåkig. Grundidén är festlig, det tekniska förverkligandet hyfsat och speciellt trovärdig är Lundman i skildrandet av Rosbackas upplevelse av musiken samt hennes successiva nedglidande i ett slags Sibeliusrelaterad psykos. En rejäl släng med sleven får sig även Rosbackas plågoande Ken Parsons, chef för demonagenturen Parsons & Hewitt, och Norma Lefebvres musikskvallersajt Flipped Disc – bägge med lätt identifierbara reella förebilder.

ANDRA LÄSER