Finland och USA undertecknade avsiktsförklaring

Finland och USA har i dag undertecknat en avsiktsförklaring om bilateralt försvarssamarbete.

Avsiktsförklaringen om bilateralt försvarssamarbete(Statement of Intent) undertecknades på fredagen. T.v. försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) och USA:s vice försvarsminister Robert Work.
Syftet med avtalet är att fördjupa det bilaterala försvarssamarbetet mellan länderna, göra det regelbundnare och mångsidigare. Avsiktsförklaringen förbinder inte parterna juridiskt och innehåller inte försvarsåtaganden länderna emellan.
Samarbetet förstärks bland annat inom försvarspolitiken, informationsutbytet, kapaciteten, beredskapen samt i utbildning och övning.
Dessutom fördjupas samarbetet också inom försvarsmaterielsektorn, forskning, utveckling och internationella operationer.
Avtalet undertecknades av försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) och USA:s vice försvarsminister Robert Work i Finlandiahuset.
Avsiktsförklaringen har bland annat motiverats med det kommande presidentvalet i USA och med att även Sverige ingått ett liknande avtal med USA.

ANDRA LÄSER