Idiotiskt påstående

01.02.2018 05:40 UPPDATERAD 31.01.2018 13:18
Det är tydligen svårt för SFP att fatta att valet var ett av väljarna givet tack för det av Niinistö välutförda värvet.
Svenska Folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson glädjer sig åt att SFP deltog i valet med en så utomordentlig kandidat som Nils Torvalds (HBL 29.1). Men att det skulle vara chockande och oroväckande för demokratins framtid att Sauli Niinistö fick 62,7 procent är ett idiotiskt påstående. Niinistö svarade direkt på detta att enligt grundlagen blir den vald som erhåller över 50 procent av rösterna. Det är det normala. En andra omgång skall ses som en andrahandslösning.
I diktaturer brukar röstetalet överskrida 90 procent. Det är tydligen svårt för SFP att fatta att valet var ett av väljarna givet tack för det av Niinistö välutförda värvet. Majoriteten av folket ville helt enkelt att han fortsätter slå vakt om Finland på det sätt han hittills gjort. Torvalds röstetal 1,5 procent är 25 procent av SFP:s normala valresultat. Här inbegrips Samlingspartiets Natoivrare. Alltså röstade 75 procent av SFP:s anhängare på Niinistö. Det är för väl, risken fanns att finlandssvenskarna överlag skulle framtona som missnöjda med Niinistös presidentskap. Nu vet landet och presidenten att den svenska befolkningen står bakom Niinistös utrikespolitik.
SFP kommer att få arbeta hårt för att tvätta bort den militaristiska framtoning Natolinjen skapat. Merja Kyllönens tes att arbete för fredlig samvaro med Ryssland är mera värt än alla Natovapen vid gränsen är det rätta sättet att undvika att dras in i västs eskalerande upprustning och organiserade demonisering av Putins Ryssland. Det är inte undfallenhet, det är statsmannaskap och överlevnadsvisdom.

Peter Elg

Vanda

ANDRA LÄSER