Edith Hammars seriedebut: Hatbrott och raseri men också kittlande anonymt krigssex och foliehattar

Hemlängtan är en motstridig känsla som också kan innefatta ett visst hat, säger Edith Hammar. Bild: Elliot Lundegård

I Edith Hammars seriedebut Homo Line, som utkommer på Förlaget M i höst, går hemlängtan till Finland och kontrasten till Stockholm som en röd tråd.– Jag vill närma mig ämnet utan ironi eller förfallsromantik, säger den 28-åriga konstnären som nyligen återvänt till Finland. Att hylla förbjuden ömhet och skärskåda motstridiga känslor skapar bättre konst än tomma provokationer.

Andra halvan av titeln på Edith Hammars seriedebut Homo Line syftar på de färjor som utgör det förmånligaste sättet att regelbundet åka mellan Helsingfors och Stockholm. En öppningsscen och återkomman...