Konflikt mellan globalisering och demokrati

Christer Lindholm gör en viktig iakttagelse då han skriver att de nationellt sinnade populisterna bättre än andra partier förstått vad det är frågan om i konflikten mellan globaliseringen och den nationella demokratin, även om populismens lösningar kan ifrågasättas.

Christer Lindholm anser att president Trumps protektionistiska handelspolitik inte hjälper amerikanerna i de problem som globaliseringen och frihandeln fört med sig. Men bilden är komplex och mångtydig.
13.01.2020 11:00

ANDRA LÄSER