Tjusad av fascismen men kritisk mot tanklös optimism – nya sidor av Georg Henrik von Wright lyfts fram

Filosofens roll i samhällsdebatten är att ifrågasätta spelets regler. Här inspirerar ny bok med okända texter av filosofen Georg Henrik von Wright.

Att våga ställa otidsenliga frågor om tidens problem hör till de intellektuellas uppgift, enligt Joel Backström och Thomas Wallgren som precis sammanställt en ny bok med texter av filosofen Georg Henrik von Wright.
Ylva Pereraylva.perera@hbl.fi
27.05.2023 05:02
”Kriget i Vietnam är avskyvärt redan därför, att det förs på idel lögnaktiga och orättfärdiga principer.”
Så skrev filosofiprofessorn Georg Henrik von Wright (1916–2003) i sin protestartikel om Vietnamkriget som publicerades i Hufvudstadsbladet, DN och Helsingin Sanomat den 28 november 1967.
Artikeln väckte stor uppmärksamhet runtom i Norden och beskrevs av von Wright själv senare som hans debut på den offentliga debattens arenor.

ANDRA LÄSER