Skolflytt oroar i Sibbo: "Det svenska går garanterat förlorat för Söderkulla skola"

Från och med hösten 2020 måste Söderkulla skola i Sibbo samsas om utrymmen med finskspråkiga Sipoonlahden koulu. Flytten väcker oro bland föräldrar till elever. – Elever med specialbehov får det tufft, säger föräldern Marika Ståhl-Railila.

Marika Ståhl-Railila med sonen Elliot är oroade över att Söderkulla skola måste flytta verksamheten till Sipoonlahden koulu.
Niclas Lönnqvist
01.10.2019 14:40 UPPDATERAD 11.10.2019 09:30
Planerna på att flytta Söderkulla skolas verksamhet till Sipoonlahden koulu väcker föga förståelse hos föräldrar till elever i skolan. Marika Ståhl-Railila är mamma till Elliot som går i första klass.
– Det är Hem och skolas förtjänst att vi har barackerna där skolorna verkar. Ingen borde gå i in den gamla tegelbyggnaden där skolan tidigare verkat. I byggnaden äter eleverna ändå lunch och där finns också slöjdsalen. Vi ser helst att skolans verksamhet helt och hållet flyttas till de två barackerna när det finskspråkiga högstadiet flyttar bort om ett år. Vi vill ha en trygg och frisk miljö, säger Ståhl-Railila.
Söderkulla skola verkar i Sipoonlahden koulu i åtminstone fyra år om flytten förverkligas.
– Vi har försökt pressa beslutsfattare och tjänstemän, men informationen har varit väldigt knapphändig. Den här processen fick vi veta om för en månad sedan. Vi har fått mycket motstridiga besked. Vi är rädda för att en flytt betyder att planerna på en egen skolbyggnad i Söderkulla skrinläggs. Det är illa att det inte finns ett konkret beslut om att bygga en egen byggnad för Söderkulla skola.
Läromiljön i Sipoonlahden koulu är en helt annan än i Söderkulla. I Sipoonlahti finns inga klassrum, skolan jobbar med öppna läromiljöer. Söderkulla skola har traditionell undervisning och eleverna har inte erfarenhet av öppna läromiljöer.
– Två lärobyar finns för oss. Vad händer med de elever som har specialbehov? Hur går det med undervisningen om lärarna inte är utbildade för att undervisa i sådan miljö? Där finns bara draperier som skiljer åt undervisningsgrupperna. Jag är också orolig för språket. Den svenskspråkiga miljön försvinner garanterat om man blandar ihop 170 svenskspråkiga elever med ett betydligt större antal finskspråkiga elever, säger Ståhl-Railila.
Sipoonlahden koulu har i dag 666 grundskoleelever och 64 förskoleelever. Hanna Hörhammer, ordförande för Hem och skola i Söderkulla, poängterar att Sipoonlahden koulu också uttryckt sig kritiskt till att Söderkulla skolas verksamhet flyttas till deras hus.
Antti Skogster (SFP) är ordförande för Sibbo bildningsutskott.
– Med större resurser skulle skolan fortsätta i barackerna. Vi måste få en utredning om hur mycket de olika alternativen kostar. Det finns olika uträkningar. Det är klart att det är dyrare att behålla barackerna. Det bör också utredas hur mycket det kostar om bägge skolorna jobbar i samma byggnad. Det är klart att proportionerna i elevmängderna och de utsedda utrymmenas ändamålsenlighet i Sipoonlahti för lågstadieklasser bekymrar.

Du är inte orolig som SFP:are att en svenskspråkig skolmiljö blir finskspråkig om Söderkulla skola flyttas till en finskspråkig enhet?

– Vi har både i Nickby och i Söderkulla i många år haft tvåspråkiga skolmiljöer, säger Skogster.

Plats finns

Hannu Ollikainen är tillförordnad bildningsdirektör i Sibbo. Enligt honom finns det redan långt gående planer på ett nytt skolhus i Söderkulla.
– Alternativen är att man placerar skolhuset på Amiralsvägen eller på Fröken Miilis väg i Söderkulla. Det skulle vara fint med en byggstart redan nästa år och så att byggnaden kunde vara färdig innan 2024, men jag vill poängtera att det i sista hand är ett politiskt beslut som de förtroendevalda måste fatta, säger Ollikainen.
Han intygar också att det finns plats för Söderkulla skolas elever i byggnaden i Sipoonlahden koulu.
– Det är en byggnad med kapacitet för 1 300 elever och också om eleverna Söderkulla flyttas dit så ryms de in.
Ollikainen anser att processen med flytten borde ha inletts redan för ett år sedan.
– Det är klart att jag förstår föräldrarnas oro i frågan och besvikelsen. Det här är något som man borde ha informerat noggrannare om, säger Ollikainen.

Söderkulla skola

Den svenska utbildningssektionen beslöt i början av september att Söderkulla skola borde flyttas över till Sipoonlahden koulu för läsåren 2020-2024.
Söderkulla verkar nu i en gårdsbyggnad och enbarack. Det finskspråkiga högstadiet verkar i den andra barack.
Vid det första mötet där ärendet behandlades, i början av september, hade sektionen fått fel uppgifter om barackernas hyror. Det visade sig senare att hyran plus städning och underhåll blir bara hälften så hög som beredningen uppgav vid det första mötet. Den ursprungliga summan på 1 miljon euro justerades till 420 000 euro. Det övertygade ändå inte medlemmarna i svenska utbildningssektionen som ansåg att skolan bör flyttas.
Det gamla skolhuset i Söderkulla renoverades i 3 år för över 1,6 miljoner euro, men trots en omfattande renovering har huset konstaterats hälsovådligt på grund av dålig inomhusluft.
Det slutliga beslutet om flytten tas av Sibbo bildningsutskott som består av representanter för bägge språkgrupperna. Frågan behandlas på utskottets extra möte den 10.10.

ANDRA LÄSER