Henrik Janssons vinnande kritik gör litteraturen "tänk- och talbar"

HBL:s recensent Henrik Jansson vann Kritikbyråns tävling "Årets kritiska text" med sin recension av Joseph Ponthus roman Vid bandet.

Henrik Jansson får priset Årets kritiska text. "Utan åthävor, poetiskt och enkelt, illustrerar Janssons artikel hur kritik gör litteratur samhällelig," skriver prisdomaren Magnus William-Olsson.
"Årets kritiska text" blev författaren och frilanskritikern Henrik Janssons recension av fransmannen Joseph Ponthus bok Vid bandet, ”Prekariatstillvaro i fabrikens lågstatussfär – och sen kom cancern”, som publicerades i HBL 1.5.2021.
”Den dagliga litteraturrecensionens viktigaste funktion är att göra det recenserade verket tänk- och talbart för de som inte själva läst det. Tack vare sin breda och djupa kunskap om samtidslitteratur kan Henrik Jansson låta fransmannen Ponthus roman likt kläppen i en klocka slå an en lång rad angränsande verk ur den svenskspråkiga litteraturen. I den resonans som uppstår ryms också läsarens personliga kunskaper, invändningar och erfarenheter. Utan åthävor, poetiskt och enkelt, illustrerar Janssons artikel hur kritik gör litteratur samhällelig," skriver domaren, den svenska författaren och kritikern Magnus William-Olsson i prismotiveringen.
Henrik Jansson kommenterar:
– Priset kom som en rejäl överraskning för mig, men självfallet känns det fint med ett erkännande av det här slaget. Man får väl rentav vara lite stolt just nu. Jag är också glad över att den vanliga dagskritiken uppmärksammas på det här viset i en tid då den är utsatt för angrepp från många håll. Dess betydelse ifrågasätts och den utsätts för nedskärningar i många mediehus, men för läsare, konstutövare och för det finlandssvenska kulturklimatet rent allmänt är det livsviktigt att kritiken lever kvar och ges förutsättningar att må bra.
Prissumman är 1 000 euro. Tävlingen "Årets kritiska text" ordnas i år för andra gången av det treåriga projektet Kritikbyrån, som finansieras av Svenska kulturfonden och drivs av Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker, IFFF.
ANDRA LÄSER