Halonen vill inte se murar kring EU

Hur kan EU stärka säkerheten utan att bygga en fästning? Den frågan vill president Tarja Halonen prioritera.

Isolation inte lösningen. Tarja Halonen betonade under fredssamtalen att hon inte tror att man kan isolera en stat. Öppenhet och integration är enligt henne lösningen.
Ålands fredsinstitut hedrade på onsdagen den åländska demilitariseringsdagen genom att bjuda in en expertpanel till så kallade Kastelholmssamtal om fred.
Det var andra gången samtalen ordnades och precis som 2014 var president Tarja Halonen en av deltagarna. De övriga i panelen var i år Pekka Haavisto (Gröna), fredsmedlare och riksdagsledamot, Hanna Ojanen, Jean-Monnet professor vid Tammerfors universitet, Lena Ek (C), ordförande för Södra Skogsägarna i Sverige och före detta svensk miljöminister och Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet.
Rubriken i år var Kastelholmssamtal om hållbar fred i Östersjöregionen. Den rubriken växte snabbt till att omfatta hela EU.
Panelen var överens om att den nordiska demokratin fortfarande är stark. Medborgarnas tillit till att staten ska respektera de mänskliga rättigheterna är unik och bäddar för ett betydligt mer utvecklat nordiskt samarbete.
Men deltagarna betonade samtidigt att man inte får glömma att den demokratiska processen är mycket, mycket långsam och varnade för att ta demokratin för given.
– Jag är orolig för att man inte förstår demokratins väsen. Den är inte självbevarande, man måste hela tiden jobba för den. Demokrati är inte ett medel för att ta makten för att sedan spela ut andra, demokrati är ett mål som man måste hålla i, sade Hanna Ojanen.
De senaste tidernas utveckling i Europa – flyktingkrisen, terrorismen, nynazismen – visar tydligt hur skört allt är och hur lätt det kan uppstå kaos.

Öppen dialog

– Det värsta ur mitt perspektiv är att Sverige och Finland blir medlemmar i Nato, det skulle vara en farlig provokation mot Ryssland, sade Said Mahmoudi.
Han är också kritisk mot att västvärlden inte bekämpar anledningen till terrorn. Han tror att terror föds av en djup ilska och frustration över att vi blundar för fattigdom och orättvisa, ser skillnader mellan folk, sviker löften och visar arrogans.
Pekka Haavisto var inne på samma linje.
– Vi ser en radikalisering bland de unga från Somalia. Vi bör reagera, vi bör integrera. I USA blir man amerikanare efter några år, i Finland tar det minst en generation.
– Det är ganska intressant att vara relativt gammal, många problem som vi trodde att vi hade löst har kommit tillbaka. Det visar att en lång tid av demokrati inte är någon garanti för att den ska bestå, sade Tarja Halonen.
Hon betonade att mänsklighetens historia visar att ingen har kunnat isolera sig och skydda sig genom att bygga fästningar.
– Mitt problem är inte Ryssland eller EU, mitt problem är Mellanöstern. EU får inte bygga en fästning. Vi måste diskutera på vilket sätt vi kan integrera flyktingarna. Det är inget lätt jobb men det måste göras.
ANDRA LÄSER