Värdig vård i dödens väntrum

Och så var de bara tre. Efter att Karinahemmet i Åbo, som skött obotligt sjuka och döende, stängdes i juni återstår motsvarande vårdhem i Helsingfors, Tavastehus och Tammerfors. Frågan är om det räcker.

Motiveringen till att Karinahemmet läggs ner är att verksamheten varit olönsam och att vården under livets allra sista tid förändrats under de senaste åren. Många vill leva sin sista tid hemma, och därför vill kommunerna kunna erbjuda allt fler palliativ vård hemma eller som intervallvård, i stället för institutionsvård.

ANDRA LÄSER