"Måttet är rågat" – kulturfältet demonstrerade utanför riksdagen och fick löften om bättre tider

Kultur- och evenemangsbranschen har lidit av pandemitidens restriktioner och kräver stöd för frilansare och andra som drabbats. Under torsdagseftermiddagen demonstrerade kulturarbetarna utanför riksdagen. Vi följde med på plats.

Svartklädda kulturarbetare har samlats till protest utanför Riksdagshuset, med säkerhetsavstånd.
Demonstranter krävde ekonomiskt stöd, bättre villkor för frilansar, att kultur- och evenemangsbranschen ska öppnas upp och investeringar i stället för nedskärningar, under en protest utanför Riksdagshuset på torsdagen. Omkring 1 500 personer klädda i svart ställde upp sig i raka led som sträckte sig över hela Medborgarplatsen.
– Kulturfältet har varit i kläm i snart ett och ett halvt år. Nu är måttet rågat, "Mitta on täysi", som demonstrationen heter, säger Erik Söderblom, teaterchef vid Esbo stadsteater, till SPT.
Branschens krav lästes upp på finska, svenska och engelska och Söderblom läste den svenska versionen. Ställningstagandet har undertecknats av 171 kulturaktörer.
– Demonstrationen är en spontan reaktion från fältet, berättar han.
Enligt Söderblom är det i första hand ett initiativ av privatpersoner och inte organisationer. Tyngdpunkten ligger också i hög grad på stöd till frilansar.
– Esbo stadsteater har ett visst slags skydd, medan det är frilansarna som har råkat riktigt illa ut och det finns flera mycket tragiska fall.
Söderblom säger att teatrar och orkestrar har en annan utgångspunkt, vilket kan förklara varför exempelvis stadsorkestrarna inte är med.
– De har det största och säkraste offentliga stödet. De rika rider på de fattiga, vilket är ganska fult men så är det nu på kulturfältet i det här landet.
Kulturbranschen kräver lika behandling och restriktioner som motsvarar dem i övriga branscher, så att det ska gå att ordna föreställningar igen.
– Två meters-regeln som gäller för teatrar men inte restauranger är bakvänd. På teatrar går det att använda munskydd och publiken sitter stilla, men på restauranger rör man på sig och talar högljutt.
En annan fråga är vilket stöd kulturbranschen kan tänka sig efter 2024. Enligt Söderblom är det viktigt att lyfta fram problemen för att kulturen ska ha en stark ställning om tio eller tjugo år.
– Kulturbudgeten skärs ner i år och ytterligare de påföljande åren. Men det är nu vi måste lyfta fram vad som händer efter det.

Hur togs nyheten om nedskärningarna i kulturbudgeten emot?

– Det var som ett slag rätt i ansiktet på någon som redan befinner sig på knä och ber om nåd.
– Två slag, tillägger Söderblom.

Ny kulturminister hoppas på bättre tider

Antti Kurvinen (C) hade hunnit vara kulturminister i ungefär en vecka då han på torsdagen tog emot ställningstagandet utanför Riksdagshuset. Han sade sig ha förståelse för den ångest och till och med ilska många känner då förutsättningarna för jobbet har försvunnit.
– Som ny kulturminister ser jag mycket allvarligt på ert budskap och jag kommer att jobba för att rätta till situationen.
Kurvinen lyfte fram att många begränsningar håller på att luckras upp. Han listade också de stöd på över hundra miljoner som regeringen redan har beviljat kulturen och sade att Centret för konstfrämjande lär börja dela ut pengar redan på fredag. Han betonade också vikten av att återuppbygga branschen.
– Jag är starkt engagerad i det arbetet och det kommer att vara en av ministeriets högst prioriterade frågor.
I sitt tal uttryckte Kurvinen också förhoppning om att kunna styra en del av Veikkaus-pengarna till kulturen, men sade att det inte är kulturministern som har huvudansvaret för de pengarna.
Representanter för alla riksdagspartierna fick också komma till tals under demonstrationen.
– Efter att ha hört de här anförandena undrar man hur vi riktigt har hamnat i den här situationen då alla partier är så starkt på vår sida, sade musikern Mikko Kosonen efter att politikerna sagt sitt.
Skådespelaren Seela Sella hade det avslutande ordet och sade att kulturen är en bransch som skapar drömmar. Enligt Sella är det också en bransch full av personer med en passion för det arbete som nu är hotat.
– Om passionen tynar så slutar hela Finlands hjärta slå, sade Sella.

Klingenberg vill se budgeterade pengar

Skådespelaren och sångaren Emma Klingenberg var på plats på demonstrationen och säger att kulturen har behandlats på ett sätt som är under all kritik. Enligt Klingenberg har kulturbranschen stått i en ojämlik situation jämfört med övriga branscher.
– Det finns inte förståelse för hur kulturarbetet är uppbyggt.
Hon hoppas på förståelse som också syns i framtida budgetar, inte bara i form av Veikkaus-pengar.
– Inte bara så att man slänger in lite pengar om det råkar finnas, utan att man verkligen ser värdet av kulturen i samhället.
De som förlorat sina inkomster under de senaste femton månaderna är nu tvungna att ansöka om olika slags projektstipendier som kräver en insats för att få pengar. Men Klingenberg önskar att personer i kulturbranschen i stället skulle få ersättning för de inkomster som gått förlorade.
– Det är jättemånga som befinner sig i kris just nu.
Klingenberg säger att hon själv har blivit av med massor av jobb och har levt i stor ovisshet. Någon ersättning har hon inte fått för de förlorade inkomsterna.
– Det handlar ändå inte om mig personligen, det är jättemånga som inte har fått någon ersättning för jobben som fallit bort.
Klingenberg säger att finländsk och finlandssvensk kultur inte finns någon annanstans än här.
– Om vi inte orkar upprätthålla kulturen så dör den.
Demonstranterna tar rekommendationen om säkerhetsavstånd på största allvar.
Ingen kultur, ingen framtid. Så står det på munskyddet som en demonstrant har på sig.
ANDRA LÄSER