El från Ryssland både i söder och i norr

I slutet av april meddelade stamnätsbolaget Fingrid att elimporten från Ryssland begränsas. Via stamnätets uppkoppling i Villmanstrand kommer nu el med en effekt på 900 megawatt. Totalimporten från Ryssland är ofta ändå större än så eftersom el strömmar till nätet också i Enare.

Fingrid har förberett sig för eventuella störningar i elimporten från Ryssland genom att begränsa sin importeffekt. Hittills har allt fungerat normalt, uppger företaget.
Ser man på kartan över elbalansen i Finland visar den i allmänhet att Finland importerar el från Ryssland och norra Sverige och exporterar el till Estland.
I slutet av april meddelade Fingrid, som ansvarar för det finska stamnätet, att importen från Ryssland begränsas till en effekt på 900 megawatt. Via anslutning i närheten av Villmanstrand är den maximala effekten 1 300 megawatt, men genom att begränsa effekten förbereder Fingrid sig för eventuella framtida störningar i elleveranserna.
– Det är viktigt att en balans i elnätet hela tiden upprätthålls och med en effekt på 900 megawatt räknar vi med att kunna bevara balansen även om det uppstår störningar eller avbrott i eltillförseln från Ryssland. Hittills har importen ändå fungerat normalt, säger Reima Päivinen, direktör på Fingrid.
Att importeffekten ändå visar 970 megawatt på Fingrids systemkarta förklarar Päivinen med att Fingrids nät inte är det enda genom vilket el strömmar från Ryssland till Finland. Siffran på systemkartan anger helhetsimporten, uppger han.
El kan strömma till Finland från Ryssland genom tre olika nät. Förutom den huvudsakliga nätanslutningen i Villmanstrand som alltså Fingrid upprätthåller har Fortum en mindre anslutning från vattenkraftverk i Vuoksen närheten av Svetogorsk. Maximieffekten där är 120 megawatt, men Fortum uppger att företaget inte importerar någon el från Ryssland längre.
De vattenkraftverk som levererat el till Fortums nät ägs av den ryska energijätten TGC-1 som Fortum äger en minoritetsandel i.

Historiskt elnät

Företaget Inergias nätbolag Northgrid har ytterligare en anslutning till Ryssland i Enare. Northgrids nät har en effekt på 75 megawatt och nätbolagets vd Tommi Koskinen uppger att inga planer finns på att stänga nätförbindelsen.
– Elnät är en helhet och en del av infrastrukturen som man inte stänger delar av utan vidare. Det är klart att frågan kommer i ett annat läge om elimporten från Ryssland blir föremål för sanktioner från EU:s sida. Någon kritiskt stor mängd el är det ju inte frågan om, säger Koskinen.
Den el som kommer till Finland från Ryssland säljs huvudsakligen vidare till den nordiska elbörsen Nordpool av ryska Interraos nordiska dotterbolag RAO Nordic. Det gäller både för den el som kommer via den ledning Fingrid upprätthåller och den el som kommer via Northgrids ledning i Enare.
Koskinen berättar att det är vatten från Enare träsk som via vattenkraftverk på den ryska sidan om gränsen strömmar tillbaka som el till Finland. Vattenkraftverket ägs av det lokala energibolaget på Kolahalvön.
– Det här är någonting som har långa historiska anor, Finland hade ju en gång i tiden en korridor upp till Ishavet, säger han.

ANDRA LÄSER