Folkhälsan: Omikron på äldreboenden – men de smittade är ibland symtomfria

Folkhälsan motade länge coronaviruset i grind. Men omikronvarianten kommer man inte undan. – Vi har samma läge som resten av samhället, säger Gun Eklund, vd för Folkhälsan Välfärd.

Antalet fall på Folkhälsans boenden har ökat samtidigt med resten av samhället, sedan julen.

Antalet nya dagliga smittfall spränger nästan tiotusenvallen i Finland och bara i Helsingfors rapporteras det om 2 000 nya coronasmittade per dag.

Det har följder också för Folkhälsans äldreboenden i Helsingforsregionen. Smittan finns nu både bland personalen och bland de boende.

Samma smittläge gäller också för Folkhälsans övriga verksamhet i bland annat daghem och eftermiddagsverksamhet för skolbarn.

– Viruset verkar finnas överallt och det smittar så oerhört enkelt, säger Gun Eklund, vd för Folkhälsan Välfärd.

Läs mer: Chefsläkaren: Nya coronasjukhuset fylls av äldre – läget svårt, men ljusare än våren 2020

Antalet fall på boenden har ökat samtidigt med resten av samhället, sedan julen.

I en del fall har Folkhälsan testat hela enheter och då har vissa av klinterna testat positivt utan att de har symtom.

– De har inte haft symtom efter testningen heller.

Så gott som alla i riskgrupp på Folkhälsans boenden är vaccinerade tre gånger, och det märks i sjukdomsbilden bland dem som insjuknar.

– De har haft lindriga symtom, säger Eklund.

Ingen av de boende på Folkhälsan har skickats vidare till sjukhus för vård och inget dödsfall kan kopplas till covid-19 sedan omikronvarianten började dominera.

Att personalen insjuknar får liknande följder som i andra företag och organisationer. Många av de anställda har också barn som drabbas av viruset och det leder till frånvaro när föräldrarna måste stanna hemma.

– Det är en utmaning att hitta personal, men vi har en fantastisk personal, många ställer upp och jobbar övertid, säger Gun Eklund.

ANDRA LÄSER