Katten är en skicklig jägare men också en av de skadligaste arterna i världen

Invasiva arter orsakar globala skador för enorma belopp varje år, enligt en ny studie. Bland de fem kostsammaste arterna finns katten.

Katten är en skicklig jägare, som har följt med människan ut i hela världen från Europa och Mellanöstern. Arkivbild.
Jörn Spolander/TT
02.04.2021 12:14
I en stor studie över hur kostsamma skador som orsakas av arter som spridits över världen med hjälp av människan – så kallade invasiva arter – hamnar katten på tredje plats. På andra plats finns råttan och förstaplatsen delas av gulafebernmyggan och den asiatiska tigermyggan.
Det har en internationell forskargrupp kommit fram till efter att ha skummat nästan 20 000 studier och sedan analyserat 1 900 av dessa på djupet.

Skador för stora belopp

Enligt forskarnas sammanställning, som publiceras i tidskriften Nature, har invasiva arter ställt till med skador för ungefär 1,3 biljoner dollar under perioden 1970–2017. Studien visar även att de årliga, justerade kostnaderna har fördubblats vart sjätte år. Under 2017 uppskattades skadekostnaden till ungefär 163 miljarder dollar.
Forskarna påpekar att resultatet sannolikt är en grov underskattning – och att studierna dessutom främst kommer från Europa, Nordamerika och Asien.
– Det är viktigt att få en global överblick, och det här visar att det är ett gigantiskt problem, som bara blir värre, säger den brittiska ekologen Helen Roy till Science News.

Sprider sjukdomar

Invasiva arter kan till exempel vara insekter, svampar och plantor som hotar växtligheten, förstör skördar och sprider sjukdomar – eller rovdjur som kalasar på oförberedda bytesdjur. De kan antingen ha spridits avsiktligt av människor – som katten – eller oavsiktligt, som förstaplatsens myggor, som bland annat misstänks ha följt med i handeln med begagnade bildäck.
De skador som orsakas av katter handlar främst om störda ekosystem, där exempelvis den australiska staten satsar stora belopp på att minska antalet katter för att skydda inhemska fåglar och andra bytesdjur från att utrotas.

ANDRA LÄSER