Skolan och daghemmen är viktiga svenska rum

I och med samhällsutvecklingen med ökad tvåspråkighet har den svenskspråkiga skolan en allt viktigare plats som ett svenskt rum för våra elever oavsett deras språkliga bakgrund.

02.11.2020 10:01
Utbildningen är en av de starkaste grundpelarna för att skapa trygghet. En trygg tillvaro bygger på att alla elever får gå i en frisk skola, svensk eller finsk, och får undervisning av behöriga lärare. I dag ser vi att våra svenskspråkiga skolor tyvärr lider brist på behöriga lärare.
Det är viktigt att den grundläggande utbildningen fungerar på våra båda nationalspråk. Det råder stora skillnader i Svenskfinland, men i Nyland och i huvudstadsregionen är bristen på behöriga lärare i den svenska skolan på många håll stor. Speciellt stor är den när det gäller speciallärare, men även klasslärarläget är på många håll problematiskt. Situationen för andelen behöriga småbarnspedagoger i södra Finland är fortfarande oroväckande även om en förbättring skett.
Då vi sannolikt nästa höst går in i ett nytt skede med förlängd läroplikt ökar behovet av speciallärare, studiehandledare, kuratorer och psykologer också på svenska. Det behovet måste tillgodoses.
I och med samhällsutvecklingen med ökad tvåspråkighet har den svenskspråkiga skolan en allt viktigare plats som ett svenskt rum för våra elever oavsett deras språkliga bakgrund. Här är det viktigt att tänka på att den svenska skolan ska kunna ta bra hand om alla elever utan att bli en språkskola. Vi ser tvåspråkigheten som en rikedom för Finland, men för att vi även i framtiden ska ha två levande nationalspråk behövs specialsatsningar inom utbildningen.
Denna vecka firar vi svenska veckan. I dag, precis som alla andra dagar, är det viktigt att vi påminner oss om att värna om att vi även i fortsättningen kan erbjuda trygga svenska rum och kvalitativ utbildning för eleverna i våra svenska skolor.

Dan Johansson,

kretsordförande, SFP i Nyland

ANDRA LÄSER